Snabb ökning av Seko-medlemmar inom SiS

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

– På lite mer än ett år har antalet Seko-medlemmar inom Statens institutionsstyrelse ökat från 572 till 812, säger Frida och Elisabeth, medlemsansvariga i klubb Seko SiS.

Grunden till medlemsökningen är ett omfattande arbete med rekrytering och organisering, inom ramen för förbundets satsningar har vi drivit projektet ”Alla räknas”.

Projektet har besökt institutioner och informerat de anställda. Men också gjort återkopplingar efter varje besök. De nya medlemmarna har dessutom blivit erbjudna att gå facklig introduktionsutbildning.

– Vi i klubben lägger stort fokus på att vara en medlemsnära organisation och finnas till hands för våra medlemmar. Att vi värvat 240 nya medlemmar på 14 månader vittnar om att vi börjar synas och ta mer plats på institutionerna. Jag är övertygad om att vi kommer att växa och bli en mycket större klubb, men tyvärr är rekryteringsprocessen utmanande eftersom många anställda väljer att lämna vår arbetsgivare. Det medför stora personalomsättningar på våra arbetsplatser, säger Frida Strandberg Landin.

En erfarenhet av den uppsökande verksamheten är att många av de nya medlemmarna tidigare har varit oorganiserade, även om det också förekommer att de varit medlemmar i ett annat förbund.

– Jag trycker på vikten att försvara vårt kollektivavtal. En del vet inte ens riktigt hur avtalet fungerar och vilket skydd det faktiskt ger. De inser inte heller att om de är med i ”fel” förbund kommer de inte att få någon arbetsrättslig hjälp den dag de behöver det, menar Elisabeth Nordin.

Genom många besök och samtal har Elisabeth och Frida fått en bild av vilka frågor som skapar oro och bekymmer hos de anställda.

– Många är missnöjda med att de tvingas till ensamarbete. En annan fråga som skapar frustration är att flera som jobbat länge tycker att de får orättvist låga löner. Orsaken är att det råder brist på personal. För att rekrytera erbjuder därför ofta arbetsgivaren de nyanställda ganska höga ingångslöner vilket har skapat löneklyftor. Detta har gjort att de som arbetat länge och har en lägre lön kan känna sig orättvist behandlade.

Fakta. Seko Klubb SIS

Seko Klubb SiS har en egen Facebooksida. Av den framgår vad klubben och förbundet jobbar med. Just nu genomförs en enkät bland de anställda om arbetsmiljön. Andra teman är villkoren för klienter på SiS-boenden och förekomsten av narkotika på LVM-hemmen, vilket också skildrats i SVT:s Uppdrag Granskning.

Andra läser

Nyheter

”Därför har vi rätt i striden om tågvärdarna”

Rainer Andersson, ordförande i Seko Pendelklubben, är en frontfigur i kampen för att tågvärdarna på pendeltågen ska behållas. Det är också en stor fråga i valet, eftersom både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet hävdar att tågvärdarna ska behållas medan den styrande majoriteten i Regionen, det vill säga M-L-KD-C-MP, har godkänt att de ska tas bort. Första Linjen ställer frågor till Rainer Andersson för att komma under ytan och förstå hur resonemangen går.

Krönika

Stefan Pagliarini: Marknaden – vår tids religion

Det råder i dagens Sverige en närmast religiös övertro på marknaden. Istället för att driva verksamheten själva hyr stat, kommun och landsting ut den till mer eller mindre seriösa aktörer vars enda syfte är att fylla den egna kassakistan.