SolReneriet i fritt fall: Betalar inte ut rätt löner

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

SolReneriet AB:s system för löneutbetalningar har havererat. Nästan varenda anställd menar att de har fått ut för lite i lön.

– Det handlar om att det skett märkliga avdrag på lönen, att de fått mertidsersättning istället för övertidsersättning och att det saknas underlag för löneutbetalningarna, säger Seko Stockholms ombudsman Carolin Evander (bilden).

SolReneriet sköter ansvarar för att städa tunnelbanevagnar som en underentreprenör till MTR Tech. Städningen utförs i tunnelbanans depåer. Totalt arbetar drygt 100 personer med städningen, varav cirka 70 är fast anställda. Det är främst de med deltidsanställningar som drabbats av felaktiga löneutbetalningar.

SolReneriet har även låtit Seko-medlemmar arbeta 12 timmar på fredagsnätter, från klockan 19:00 till 07:00. Detta är inte tillåtet enligt gällande avtal. Vidare har flera medlemmar varit anställda i många år utan att ha blivit erbjudna ett fast jobb.

Ledningen för SolReneriet har erkänt att företaget haft problem med systemet för löneutbetalningar, men har hittills vägrat att förhandla med Seko om hur frågan ska hanteras.

– Nu har vi lämnat in lönefordringar på 505 000 kr, och ovanpå detta kommer vi att yrka på skadestånd. Om företaget inte svarar eller betalar ut det dom är skyldiga våra medlemmar blir vi tvungna att gå vidare och försätta företaget i konkurs.

Carolin Evander konstaterar avslutningsvis att det är bedrövligt att det kan ske upphandlingar med oseriösa företag som SolReneriet.

– När ett företag inte klarar av att betala ut löner är det en allvarlig varningsklocka som visar vilken oseriös man är. De borde inte få städa i Stockholms lokaltrafik.

Fakta. SolReneriet och pendeln

Från den 1 maj gick alla städare på pendeltågen över till MTR. SolReneriet sköter inte längre städningen av pendeltågen. Även när det gäller denna städning finns lönekrav. Sammantaget finns 45 lönefordringar från Seko på totalt en halv miljon kronor.

Foto: Let Ideas Compete/CC och Seko

Andra läser

MTR Mälartåg
Nyheter

MTR Mälartåg tar över Mälardalstrafiken

I december 2020 vann MTR Mälartåg uppdraget att köra Mälartågstrafik och ansvara för fordons- och depåunderhåll. SJ och Arriva som bägge deltog i upphandlingen överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm. För att resenärer inte ska bli drabbade av den juridiska processen som pågår har Mälardalstrafik genomfört en direktupphandling med MTR Nordic för nuvarande tåglinjer. Det nya avtalet gäller under två år, men med en möjlighet att förlänga avtalet under ytterligare två år.

Hamnarbetarna inom HKCTU håller ett strejkmöte i april 2013
Utrikes

Den fackliga rörelsen i Hongkong tvingas att upphöra med sin verksamhet

Den dominerande fackliga organisationen i Hongkong, HKCTU, lägger ner sin kamp. Det formella beslutet om att avveckla organisationen togs den 3 oktober. Orsaken är den snabbt eskalerande repressionen riktad mot organisationen. Det är emellertid inte bara HKCTU som slutat med sina aktiviteter, utan även flera andra folkrörelser. Det har blivit alltför farligt att vara aktiv i det civila samhället i Hongkong.