Stöd elevernas kamp för klimatet!

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Skolungdomar världen runt har redan visat att de inte kan tolerera den globala uppvärmningens hot mot deras framtid. På fredag (den 15 mars) kommer hundratusentals elever världen runt att delta i en global strejk för klimatet. 16-åriga Greta Thunberg från Sverige är en av de unga som gått i spetsen och inspirerat en global rörelse för kollektiva åtgärder mot klimatförändringarna. Det har hon gjort genom att använda en av de äldsta fackliga kampmetoderna – genom att strejka.

Även om Sveriges politiska makthavare anser sig ligga i framkant i arbetet mot klimatförändringarna, visar utvecklingen att de åtgärder som vidtas inte alls räcker för att ens leva upp till alltför lågt satta mål. Vad forskningen beträffar står det helt klart att det som nu krävs är en snabb, planerad, genomgripande och rättvis klimatomställning av alla samhällen. Och det måste gå snabbt.

Enormt mycket står spel. I en tid då många känner sig maktlösa inför det hot som klimatförändringarna utgör, är elevernas protester enormt viktiga att understödja. Eleverna har förstått att det hänger på dem – på oss – och att det är nu eller aldrig.

Den internationella fackföreningsinternationalen Public Services International (PSI), som Seko är en del av, har uttalat ett tydligt stöd för elevstrejken och elevernas protester och uppmanar fackliga organisationer att ansluta sig. Även Seko ser i elevernas mobilisering, som också pågår på många svenska skolor i flera delar av landet, en mycket hoppfull och viktig protestyttring.

Vi vill med detta uttalande uttrycka vårt stöd för detta engagemang, och vi uppmanar i anslutning till PSI alla fackliga organisationer och fackklubbar att anta stöduttalanden för elevernas protester, och på annat sätt delta i opinionsbildningen för en rättvis klimatomställning som en del i kampen för ett mer jämlikt samhälle.

Seko Stockholm

Andra läser

MTR Mälartåg
Nyheter

MTR Mälartåg tar över Mälardalstrafiken

I december 2020 vann MTR Mälartåg uppdraget att köra Mälartågstrafik och ansvara för fordons- och depåunderhåll. SJ och Arriva som bägge deltog i upphandlingen överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm. För att resenärer inte ska bli drabbade av den juridiska processen som pågår har Mälardalstrafik genomfört en direktupphandling med MTR Nordic för nuvarande tåglinjer. Det nya avtalet gäller under två år, men med en möjlighet att förlänga avtalet under ytterligare två år.

Hamnarbetarna inom HKCTU håller ett strejkmöte i april 2013
Utrikes

Den fackliga rörelsen i Hongkong tvingas att upphöra med sin verksamhet

Den dominerande fackliga organisationen i Hongkong, HKCTU, lägger ner sin kamp. Det formella beslutet om att avveckla organisationen togs den 3 oktober. Orsaken är den snabbt eskalerande repressionen riktad mot organisationen. Det är emellertid inte bara HKCTU som slutat med sina aktiviteter, utan även flera andra folkrörelser. Det har blivit alltför farligt att vara aktiv i det civila samhället i Hongkong.