Valplan antagen vid Seko Stockholms årsmöte

Den 30 mars hölls Seko Stockholms årsmöte i Sjöfartshuset vid Skeppsbron. Ingela Edlund från förbundskansliet valdes till mötesordförande. Totalt deltog 47 röstberättigade ombud plus flera andra företrädare för Seko och gäster utifrån.

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Årsmötet fattade beslut om en valplan. Planen presenterades av Monika Roll och Viktor Risling. Det övergripande målet i den är att verka för en ”socialdemokratiskt ledd vänsterregering”.

Seko Stockholm kommer att vara en del av Sekos landsomfattande kampanj, men Seko Stockholm kommer också att lyfta specifika frågor som gäller Stockholmsregionen. Hit hör avigsidorna med upphandlingar inom bland annat kollektivtrafiken. Seko Stockholm kommer särskilt att granska vad upphandlingarna kostar och hur de påverkar medlemmarna. En särskilt viktig fråga är personalövergångar i samband med upphandlingar. Mönstret är att villkoren för de anställda urholkas vid varje ny upphandling.

Enligt valplanen ska Seko Stockholm också driva frågor om scheman och arbetstider och hur politiska beslut påverkar anställningsvillkoren. Centrala krav är ett stopp för delade turer och tillfälliga anställningar.

Valledare i Seko Stockholm blir Alexander Petersson som kommer att leda en styrgrupp med sex personer. Ett mål är att genomföra 10 000 samtal med medlemmar i Stockholmsregionen. I samtalen ska flera av Sekos valkrav betonas. Hit hör ett stopp för vinster i välfärden, att svenska kollektivavtal ska gälla överallt i Sverige, en reglering av arbetskraftsinvandringen, en tandvårdsreform som gör tandvård lika billig som annan vård, och ett nej till en höjning av pensionsåldern.

Årsmötet genomförde flera val och beslutade genomgående i enlighet med valberedningens förslag. Stefan Andersson omvaldes till kassör och till ordinarie ledamöter i styrelsen valdes Alexander Petersson (vård), Gerardo Berrios (post), Viktor Risling (trafik) samt Åsa Einerstam (post). Till ersättare valdes i turordning Jenny Johnsson (väg- och ban), Fiasel Jafri (civil). Stevan Mihajlovic (post), Peter Karlsson-Eriksson (civil) och Charlotte Rinaldo (post). Flera övriga val genomfördes, däribland valdes Henry Wölling till fanbärare.

Tre motioner behandlades på årsmötet, den första handlade om möjligheten för klubbar att arrangera årsmöten på lunchtid, den andra om möjligheten att flytta dagar för fackligt arbete och den tredje om att Seko Stockholms webbsida bör innehålla fler länkar till klubbar. Genomgående föreslog styrelsen att motionerna skulle besvaras.

I diskussionen om motionerna konstaterades att klubbarna måste ta en rad olika hänsyn när de bestämmer vilken tid på dagen som årsmötena ska hållas. Däribland att många jobbar skift, något som särskilt underströks av Janis Konstantis från tunnelbaneklubben. När det gäller facklig tid styrs reglerna av förtroendemannalagen, därför går det inte att fritt bestämma hur denna tid ska vara utformad. Styrelsen konstaterade också att det redan idag finns många länkar till klubbar på webbsidan, men att informationen bör ses över. I den sistnämna frågan blev det dock votering och mötet beslutade att bifalla motionen med en rösts övervikt.

Åsa Einerstam, från styrelsen, berättade för deltagarna om situationen för fackligt aktiva och offentligt anställda i Ukraina, däribland om förare i kollektivtrafiken som riskerar sina liv när de utför sina arbeten och om brevbärare som blivit beskjutna. Mötet beslutade därefter att Seko Stockholm ska skänka 30 000 kronor till Palmecentrets insamling till Ukraina. Vid årsmötet delades vidare Sekos förtjänsttecken ut till Helena Henriksdotter som varit aktiv medlem i 40 år.

Ordföranden i Seko Stockholm, Karin Åkersten, avslutade mötet och tackade för deltagarnas engagemang.

Text & foto: Mats Wingborg

Andra läser

Boktips

Tre reportageböcker att läsa i hängmattan

Stormvarning från Kina Gunnar Lindstedt. Natur och Kultur, 2023. En svart Volkswagen Magotan kör i hög fart in på universitetsområdet vid Hebeiuniversitetet i Baoding. Den