Vilka valfrågor är viktiga för dig?

Den 22 september 2022 är det riksdagsval i Sverige. Vilka frågor engagerar dig särskilt mycket?

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Anna Wideen, Seko Posten:

– Att arbetslivet blir hållbart. Alla måste kunna fortsätta jobba ända fram till pensionen. Det ställer krav på att arbetsplatserna anpassar sig så att också äldre anställda klarar att utföra sina jobb. Det handlar bland annat om att minska belastning och tunga lyft, men också om bra belysning.

Jack Levai, Seko klubb 124, arbetar vid depån i Nyboda:

– Jag vill se krav på att spårtrafiken förstatligas. Det behövs stora offentliga investeringar för att rusta upp spårtrafiken. Men när offentliga medel används är det rimligt att det inte går till vinster som plockas ut ur landet.

Khawla Amer, Seko klubb Kriminalvården, arbetar vid slutna anstalten i Hägernäs:

– Kriminaliteten är den viktigaste frågan. Det behövs fler poliser, men det räcker inte. Kriminaliteten har också bakomliggande orsaker. De sociala klyftorna måsta minska och vi behöver en bättre och mer likvärdig skola. I mitt yrke möter jag många unga människor som hamnat snett från början. Inte sällan har de lämnat grundskolan utan godkända betyg. Det bidrar till fortsatta misslyckanden.

Sandra Lunden, Seko Posten:

– Jag brinner för jämställdhet och integration. Alla människor ska behandlas lika och alla ska ges förutsättningar för att klara arbetslivet. Men många av dessa frågor har hamnat i skymundan. Särskilt viktigt är att vi talar öppet om den psykiska ohälsan.

Lars Vestberg, Seko riksdag & regering:

– En avgörande fråga är vad som händer i arbetslivet när de restriktionerna som tillkom för att förhindra smittspridning tas bort. Den klubb som jag är ordförande i organiserar assistenter i riksdagen och på Regeringskansliet. Under pandemin var vår verksamhet neddragen till ett minimum, men nu drar allt igång igen. Samtidigt ser vi att många tjänstemän gärna vill fortsätta att arbeta på distans åtminstone några dagar i veckan. Den kan påverka efterfrågan på det arbete som våra medlemmar erbjuder. Allt detta är en avgörande fråga, att klara omställningen i arbetslivet post-corona.

Andra läser

Nyheter

”Därför har vi rätt i striden om tågvärdarna”

Rainer Andersson, ordförande i Seko Pendelklubben, är en frontfigur i kampen för att tågvärdarna på pendeltågen ska behållas. Det är också en stor fråga i valet, eftersom både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet hävdar att tågvärdarna ska behållas medan den styrande majoriteten i Regionen, det vill säga M-L-KD-C-MP, har godkänt att de ska tas bort. Första Linjen ställer frågor till Rainer Andersson för att komma under ytan och förstå hur resonemangen går.

Krönika

Stefan Pagliarini: Marknaden – vår tids religion

Det råder i dagens Sverige en närmast religiös övertro på marknaden. Istället för att driva verksamheten själva hyr stat, kommun och landsting ut den till mer eller mindre seriösa aktörer vars enda syfte är att fylla den egna kassakistan.