Stor efterfrågan på arbetskraft i energibranschen – särskilt i Stockholm

– Det är en stor efterfrågan på arbetskraft i hela landet. Men Stockholmsregionen sticker ut särskilt mycket. Här är trycket enormt och många företag skriker efter arbetskraft, säger Robert Lönnqvist, ordförande i Seko Vattenfall klubb Mellan och ordförande i branschorganisationen Seko Energi.

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Robert Lönnqvist konstaterar att det både sker ett omfattande underhåll och en stor utbyggnad av elnätet. Sammantaget inom branschen behövs 8 000 ytterligare anställda fram till 2030. 

– Marknaden i Stockholmsregionen är särskilt ansatt. Där sker stora investeringar.

De yrkesgrupper som Robert Lönnqvist beskriver har många olika namn: elmontörer, linjemontörer och tekniker.

– Men egentligen är det samma sak. Vi brukar dock inte använda ordet elektriker, för att skilja ut oss från de yrkesgrupper som Elektrikerförbundet organiserar. Vi går också under olika avtal. För medlemmarna i Seko gäller energiavtalet.

Den stora fackliga frågan för Seko Vattenfall är att se till att arbetsgivaren inte anställer personer som saknar rätt kompetens.

– Den risken är överhängande nu när det råder brist på arbetskraft, men utan gedigna kunskaper blir det en farlig arbetsmiljö för alla involverade.

I avtalsrörelsen yrkade Robert Lönnqvist på att det borde införas ett yrkescertifikat, där skulle det specificeras vad man måste kunna för att få jobba i branschen. 

– Om man talar om vad folk ska kunna blir det också enklare att ordna utbildningar. Tyvärr var arbetsgivarna negativa till idén. Det är oroliga för alla förslag som kan försvåra rekryteringen av ny arbetskraft. Idag tar bolaget in personer som inte har utbildning och utbildar dem själva.

Niclas Olofsson, ordförande i Seko klubb Energi MellanSverige, ger en likartad bild.

– Vi organiserar anställda i kommunala och privata elbolag. Även inom vårt område råder brist på arbetskraft. Hela branschen expanderar. 

Niclas Olofsson säger att om det inte sker en snabb ökning av utbildningar kommer det bli tvunget att rekrytera arbetskraft utanför Sverige.

– Ja, även om fler utbildas så kommer det förmodligen ändå inte att räcka. Det kommer förmodligen att bli tvunget att importera arbetskraft ändå.

Både Robert Lönnqvist och Niclas Olofsson rekommenderar unga att utbilda sig till yrken inom energibranschen. Där finns stora möjligheter att hitta jobb.

– Men det finns ett segment som går lite sämre för tillfället och det är solenergibranschen. Där är det nästintill dött för tillfället. Jag tror att lågkonjunkturen och inflationen fått många personer att vänta med investeringar i solenergi. Dessutom är elpriset ganska lågt för tillfället, vilket pressar ner intresset.

Solenergibranschen till trots, sammantaget expanderar energibranschen kraftigt. Det har också satt avtryck i en medlemstillströmning till Seko inom hela Vattenfall men också specifikt till Seko klubb Energi MellanSverige.

– Vår klubb växer, men jag har inte underlag som specifikt visar medlemsökningen i Stockholm, säger Robert Lönnqvist.

Niclas Olofsson beskriver en successiv medlemsökning, men inte heller han har tillgång till siffror som särskilt gäller Stockholm. 

– Men jag fick nyligen beskedet att det bara finns två andra Seko-klubbar i landet som vuxit mer än oss under det senaste året. Vi hamnar alltså på en hedrande tredjeplats. 

Text: Mats Wingborg
Foto: Ellevio

Andra läser

arbetarrörelsen

Gräv i vår historia!

Inom fackföreningsrörelsen talar vi med stolthet om vår historia. Vi påminner om hur tidigare generationer har tagit de strider som gör att saker som semester och arbetsveckans längd framstår som självklarheter. Men vi skulle kunna använda vår historia mycket mer i det fackliga arbetet.

Finska krigsbarn

Berättelser om de finska krigsbarnen

Ungefär 70 000 finska barn reste till Sverige efter att Sovjetunionen anföll Finland under andra världskriget. 15 000 av de blev kvar i Sverige.