Kultur

Stark antologi med poesi till stöd för människorna i Gaza

Antologin “En skärva av tid i Gaza” har kommit ut på Aska förlag. Den består av drygt 250 sidor med dikter, sångtexter, korta essäer och illustrationer som ger röst åt människor som lever under det militära bombregnet i Gaza. Texterna ger uttryck för människors villkor, vrede och hopplöshet. En gemensam nämnare är avskyn mot den israeliska statens krigföring.

Läs mer »