Förare protesterar mot beslutet att ta bort tågvärdarna – vill inte vara körlärare

Beslutet om att avveckla tågvärdarna har lett till att flera lokförare på pendeltågen vägrar att ställa upp som körlärare. En körlärare är en handledare för personer som utbildar sig till nya förare. En körlärare ska skiljas från instruktörer som står för själva utbildningen.

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Tågvärdar

En av dem som inte vill fortsätta som körlärare är Swante Löfstedt.

– I juni, precis innan jag skulle gå på semester, kom ett mejl från MTR om att tågvärdarna ska tas bort. Det blev en utlösande faktor som gjorde att jag tackade nej till att fortsätta som körlärare. Totalt tror jag det handlade om ett 15-tal personer som hoppat av uppgiften av detta skäl.

Swante Löfstedt reagerade inte bara på budskapet utan också på den nästan skadeglada tonen och på att arbetsgivaren agerar så kallt.

– Jag förstår att SL vill spara pengar och att MTR spelar med på den melodin. Men om tågvärdarna försvinner blir det en helt annan arbetsplats och en annan arbetsmiljö med betydligt sämre trygghet. Jag vet att detta också fått flera att fundera på om de ska söka sig till något annat jobb.

Läs mer:
Upprörda känslor efter besked om att tågvärdarna ska tas bort från pendeltågen

En annan förare som reagerade på samma sätt är Jeanette Rickebo.

– Ja, mejlet från MTR var droppen som fick bägaren att rinna över. Vi vill ha kvar våra tågvärdar och det här är ett sätt att visa att vi inte stöder beslutet.

Jeanette Rickebo konstaterar att stämningen på jobbet inte är den bästa.

– Det är mycket ilska, sorg och hopplöshet. Även om många försöker hålla skenet uppe så mår ingen i personalen bra av det här. Vi förare fasar för att vara ensamma på tågen. Det kommer inte att funka. Sedan återstår att se om våra protester kommer att ge något resultat.

Läs mer:
Krönika: Stefan Pagliarini: Dagen när solen försvann

En sak har emellertid redan hänt. För att rekrytera fler körlärare har MTR, efter fackliga påtryckningar, blivit tvungna att tillfälligt förbättra ersättningen för de som åtar sig uppgiften. Alla som jobbat som lokförare i tre år blir aktuella för körlärarrollen och erbjuds ett lönetillägg om 2 560 kr i månaden. I utbyte måste du ha med dig elev under i snitt 6 arbetspass i månaden, en höjning med 1 000 kr jämfört med vad motsvarande insats tidigare genererat.

Kristoffer Johansson, ordförande för Seko Lok Pendeln som organiserar lokförare på MTR Pendeltågen, hoppas att tillägget så småningom görs om till en permanent tariff i lönestegen.

– Då påverkar det även andra ersättningar som pension, övertid, föräldrapenning och sjukpenning. Lokförarkollektivet förlorar ju också på att det inte finns tillräckligt med körlärare. Utbildas inte elever i den takt som behövs för att täcka upp personalbristen blir det mer övertidsjobb och svårare för oss att få ut ledigheter när vi vill. Så vi hoppas att den här överenskommelsen leder till att fler vågar testa rollen som körlärare.

Text: Mats Wingborg
Foto: Kasper Dudzik

Andra läser

MTR Mälartåg
Nyheter

MTR Mälartåg tar över Mälardalstrafiken

I december 2020 vann MTR Mälartåg uppdraget att köra Mälartågstrafik och ansvara för fordons- och depåunderhåll. SJ och Arriva som bägge deltog i upphandlingen överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm. För att resenärer inte ska bli drabbade av den juridiska processen som pågår har Mälardalstrafik genomfört en direktupphandling med MTR Nordic för nuvarande tåglinjer. Det nya avtalet gäller under två år, men med en möjlighet att förlänga avtalet under ytterligare två år.

Hamnarbetarna inom HKCTU håller ett strejkmöte i april 2013
Utrikes

Den fackliga rörelsen i Hongkong tvingas att upphöra med sin verksamhet

Den dominerande fackliga organisationen i Hongkong, HKCTU, lägger ner sin kamp. Det formella beslutet om att avveckla organisationen togs den 3 oktober. Orsaken är den snabbt eskalerande repressionen riktad mot organisationen. Det är emellertid inte bara HKCTU som slutat med sina aktiviteter, utan även flera andra folkrörelser. Det har blivit alltför farligt att vara aktiv i det civila samhället i Hongkong.