Kontroller behöver skärpas för att öka säkerheten för SiS personal

– Möjligheten för klienter att använda elektroniska kommunikationstjänster (EKT) har skapat en ökad otrygghet för personalen inom den statliga institutionsvården, säger Klas-Birger Arenander, ordförande för Sektion Mälardalen inom Seko SiS.

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Den nya lagstiftning som antogs 2018 har utökat möjligheten för klienter på SiS-institutioner att få tillgång till elektroniska hjälpmedel. Statens institutionsstyrelse har visserligen rätt att själv fatta beslut om inskränkningar i rätten att använda elektroniska kommunikationstjänster, men då krävs särskilda beslut som återkommande behöver förnyas.

Seko SiS Mälardalen organiserar personal vid både LVU-, LVM- och Ungdomshem, däribland vid Folåsa, Eknäs, Bärby, Rebecka, Tysslinge, Hornö och Östfora. Exakt hur det ser ut med tillgången av elektroniska kommunikationstjänster vid de olika anläggningarna varierar och beror på klienternas karaktär. I vissa fall får klienterna tillgång till paddor men där vi tagit bort möjligheten att filma. I andra fall får klienterna prata i mobiltelefon under överseende av personal. I flera fall har det förekommit missbruk av tjänster, däribland att klienter gömt extra mobiltelefoner.

– Det har förekommit att personal blivit filmade och hotade. I de värsta fallen har personal fått digitala meddelanden om att deras bilnummer har registrerats och att de ska bli ”plockade” på väg hem. I andra fall har filmer lagts ut på TikTok som spelats in på vårdhemmen.

Klas-Birger Arenander (bilden) berättar att det flera gånger förekommit att klienter använt elektroniska hjälpmedel för att beställa droger och försöka sälja sex.

– Ännu värre är när klienter använt digitala kontakter för att organisera fritagningar. Det har bland annat skett på vårdhem i Enköping, Uppsala och Södertälje kommun.

Klas-Birger Arenander är inte bara sektionsordförande inom Seko utan också huvudskyddsombud på Hornö LVM-hem i Enköping och verksamhetsskyddsombud för LVM. Han menar att tillgången till elektroniska kommunikationstjänster har ökat otryggheten bland personalen och att många i dag är oroliga.

– De nuvarande lagskrivningarna behöver ses över. Idag har vi inte ens rätt att i efterhand kontrollera vad klienter har surfat på. Sedan behövs ett förstärkt säkerhetsarbete på vårdhemmen. För att skapa bra förutsättningar för klienterna behövs en trygg personal, säger Klas-Birger Arenander.

Fakta. SiS

Statens institutionsstyrelse (SiS) är en statlig myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård. Myndigheten har 23 särskilda ungdomshem med drygt 700 platser och elva LVM-behandlingshem med knappt 400 platser för vård av vuxna missbrukare. Institutionerna är placerade över hela landet. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Fakta. LVU

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, ofta förkortad LVU, reglerar omhändertagande av barn i Sverige under 18 år och i vissa fall av unga under 20. Grunderna kan vara bristande hemförhållanden eller den unges egna vårdslösa beteende.

Fakta. LVM

Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) är i Sverige en tvångslag som kompletterar Socialtjänstlagen. Lagen möjliggör sluten tvångsvård av vuxna missbrukare efter beslut av förvaltningsrätt. För missbrukare under 18 år ska i stället LVU tillämpas. För dem som är 19–20 år kan det vara svårt att avgöra om 3 § LVU eller LVM skall tillämpas.

Läs mer:
Regeringen går Seko till mötes om EKT inom SiS

Text: Mats Wingborg
foto: Priscilla Du Preez/Unsplash

Andra läser

arbetarrörelsen

Gräv i vår historia!

Inom fackföreningsrörelsen talar vi med stolthet om vår historia. Vi påminner om hur tidigare generationer har tagit de strider som gör att saker som semester och arbetsveckans längd framstår som självklarheter. Men vi skulle kunna använda vår historia mycket mer i det fackliga arbetet.

Finska krigsbarn

Berättelser om de finska krigsbarnen

Ungefär 70 000 finska barn reste till Sverige efter att Sovjetunionen anföll Finland under andra världskriget. 15 000 av de blev kvar i Sverige.