Lång debatt om facklig-politisk samverkan

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Den 14 november höll Seko Stockholms höstmöte på Långholmens folkhögskola. Ett 50-tal personer deltog vid mötet, varav 40 röstberättigade ombud. Mötet beslutade om verksamhetsplan, arbetsordning, budget och tog ställning till flera motioner.

Den längsta diskussionen vid höstmötet handlade om formuleringarna om facklig-politisk samverkan i verksamhetsplanen. I styrelsens förslag till beslut stod att Seko Stockholm ska ”bedriva” facklig-politiska samverkan med Socialdemokraterna, samarbeta med Vänsterpartiet och i ”övrigt försöka påverka alla demokratiska partier”. Några av ombuden ville istället att Seko ska samverka med alla demokratiska partier. Ytterligare ombud ansåg att formuleringarna borde återremitteras till årsmötet i vår. Mötet beslutade till sist om en återremittering (av punkterna 1.4 och 1.6 i planen).

Höstmötet beslutade också om ett medskick till styrelsen om en skärpning av arbetet kring medlemsrekryteringsveckan. I övrigt antog höstmötet den föreslagna verksamhetsplanen.
Stefan Andersson, kassör i Seko Stockholm, föredrog dokumentet Arbetsordning & organisation för Seko Stockholm. I arbetsordning sattes en ny gräns för hur mycket pengar som ledningen för Seko Stockholm kan besluta om att ta ut utan särskilt styrelsebeslut. Höstmötet beslutade vidare att anta förslaget till budget.

Läs mer:
Utdrag ur motioner till höstmötet

Höstmötet behandlade flera motioner. Mötet antog bland annat motioner om att återinföra skattereduktion för medlemskap i facket och a-kassan, att verka för en höjning av a-kassan, att motsätta sig ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter, att avveckla den individuella lönesättningen, att skrota intermittenta anställningar (tillfälliga behovsanställningar) och att höja åldersgränsen till 35 år för när personer ska få delta i facklig ungdomsverksamhet. Genomgående ska dessa förslag föras vidare som motioner till LO-kongressen.

En av motionerna vållade debatt. Den handlade om en offensiv ekonomisk politik genom att tillåta att staten tar lån för att genomföra investeringar. Motionen stöddes av Seko Stockholms styrelse och Monika Roll som hållit i pennan konstaterade att LO redan står för denna uppfattning som formulerades i motionen. Hon menade dock att de i nuläget är alltför tysta i frågan. Några av ombuden hade dock invändningar. En gick ut på att Sverige inte bör ta lån för att investera. Ett annat ombud ville gärna se offensiva investeringar men inte genom att staten tar lån utan primärt genom att höja skatterna. Monika Roll svarade att det inte räcker med att höja skatterna, det behövs större investeringar för att klara infrastruktur och klimatomställning. Hon menade vidare att staten bör ta lån för investeringar, men inte för löpande utgifter såsom polis, militär och sjukvårdspersonal. Höstmötet beslutade i enlighet med motionens att-satser. Även den kommer att skickas till LO-kongressen.

Läs mer:
”Därför skrev vi motion för att få bort individuella löner”

Höstmötet beslutade vidare att nästa årsmöte ska hållas torsdagen den 2 april 2020. Motionsrätten till årsmötet går ut den 16 mars. Nästa höstmöte blir den 12 november 2020, med motionsstopp den 12 november 2020.
Anna-Karin Lindberg, från valberedningen, berättade vid höstmötet om de personalval som ska hållas vid årsmötet nästa år. Hon uppmanade alla ombud att försöka hitta personer som vill och kan ställa upp för ett arbete i Seko Stockholms styrelse.
Vid höstmötet deltog också författaren Elinor Torp som läste högt ur sin bok Vi, skuggorna – ett Sverige du inte känner till. Vidare informerade Johan Pettersson om Sekos försäkringar och Mats Ekeklint från Seko informerade om.

Text & foto: Mats Wingborg

Andra läser

Boktips

Tre reportageböcker att läsa i hängmattan

Stormvarning från Kina Gunnar Lindstedt. Natur och Kultur, 2023. En svart Volkswagen Magotan kör i hög fart in på universitetsområdet vid Hebeiuniversitetet i Baoding. Den