Ny klubb för städare – MTR FM försöker tänja på gränserna

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

– Vi är en nybildad klubb. Det utnyttjar arbetsgivaren. De vet att vi inte är så erfarna. Därför försöker de hela tiden att tänja på gränserna, säger Haidar Tamimi, ordförande i den nybildade SEKO FM Klubben.

Klubben Seko FM har ännu inte fått något nummer. Så ny är den. Medlemmarna tillhörde tidigare den stora tunnelbaneklubben 111. Men när arbetsgivaren MTR bildade ett nytt bolag, MTR Facility Management – som tog över ansvaret för bland annat städning och klottersanering av stationer, tunnelbanetåg och pendeltåg – fick de som jobbade med dessa uppgifter en ny arbetsgivare. Det innebar att det behövdes en ny klubb för dessa medlemmar.

Klubb Seko FM har ännu ingen egen lokalt och ingen telefontid då medlemmarna kan få tag i någon från klubben. För tillfället får klubben låna klubb 111:s möteslokal ovanpå tunnelbanestationen vid Gullmarsplan. Där har delar av den nya styrelsen samlats, även om alla inte fått ledigt för att sköta sitt fackliga uppdrag.

Haidar Tamimi

– Vissa gruppchefer är okunniga. De vet inte skillnaden på ledig tid för skyddsombud och ledig tid för att sköta fackliga uppdrag, säger Haidar Tamimi.

Runt styrelsebordet har ändå sex personer samlats. Utöver Haidar Tamimi är det Benny Norgren (sekreterare i klubben, lokalvårdare på röda linjen), Mansurjan Mukhamedov (klottersanerare vid depån i Rissne, politiskt ansvarig), Nitesh Nahar (skyddsombud gröna linjen, jobbar natt, medlemsansvarig), Fiori Haile (städning i depå för tunnelbanor, kassör) och Khurshid Artikov (klottersanerare, styrelsemedlem).

Mansurjan Mukhamedov

Diskussionen handlar om hur MTR FM agerar. Fiori Haile berättar gruppchefer på depåerna som stressar personalen och inte kan kommunicera

– Sedan ändrades schemat helt plötsligt. För oss som inte riktigt jobbar heltid har det blivit arbetspass på fem timmar i sträck utan varken lunchpaus eller raster. Även de som jobbar heltid har fått kortare tid för att äta lunch.

Flera runt på bordet fyller på med liknande berättelser och många konstaterar att de största problemen finns på depåerna där tunnelbanevagnarna städas och saneras. Men också flera andra saker lyfts fram. Nitesh Nahar berättar om hur skyddsombuden fått sina arbetsuppgifter flyttade mellan olika depåer och att företagsledningen har dålig koll på reglerna för deras arbete.

Fiori Haile

Styrelsen tar också upp en massa konkreta ärenden. Haidar Tamimi påminner om att det råder sekretess när det gäller frågor som rör enskilda personer. Ett sådant ärende handlar om en medlem som blivit avstängd från sitt arbete.

– Men varför har han blivit avstängd, arbetsgivaren måste väl ha någon motivering? Annars hade han knappast blivit avstängd, säger Haidar Tamimi.

Ett ärende handlar om en medlem som anser att hon inte fått ut rätt lön. En utlovad retroaktiv betalning har uteblivit. Det fallet ska undersökas tillsammans med ombudsman Carolin Evander.

– Sedan måste vi lära medlemmarna hur de ska agera. Om de inte får ut rätt lön eller om arbetsgivaren bryter mot avtalet ska de första skicka ett mejl till gruppchefen. Då finns ett dokument som visar vad som hänt. Om chefen inte agerar ska de vända sig till klubben. Då kan vi driva ärendet vidare, säger Haidar Tamimi.

Läs mer:
Debatt: MTR rundar kollektivavtalet för pendelstädare

Problemen är många, men det finns också ljuspunkter. Haidar Tamimi informerar styrelsen om en facklig seger. Snart kommer det att bli nya papperskorgar i tunnelbanan. Förändringen kommer först ske på några stationer efter den blå linjen.

– Istället för de tidigare låga papperskorgarna blir de högre som mer liknar de system som används vid återvinningsstationer. De kommer att tömmas på ett annat sätt. För oss blir det än bättre ergonomi.

Mötet börjar lida mot sitt slut. Haidar Tamimi berättar att han gör allt nu för att försöka ordna en egen lokal till klubben. Han hoppas att lösningen ska bli att även den nya klubben kan få ett kontor vid Gullmarsplan med vissa öppna kontorstider.

– Läget nu har blivit ohållbart. Medlemmar ringer till min mobil under dygnets alla timmar. Det fungerar inte riktigt. Jag har ju också familj och fyra barn, säger Haidar Tamimi.

Fakta. Den nya klubben vid MTR FM och det nya avtalet

Ett nytt lokalt kollektivavtal mellan slöts mellan Seko och MTR FM den 1 december 2020. Styrelsen vid den nya bildade klubben Seko MTR FM ansvarar för uppföljningen av avtalet tillsammans med Carolin Evander, ombudsman vid Seko Stockholm med ansvar förr de avtal som gäller spårtrafiken. I den nya klubben ingår anställda som jobbar med fordonsstädning, stationsstädning, städning i depåer, klottersanering, fastighetsskötsel och hantering av hittegods i tunnelbanan samt klottersanering av pendeltåg.

Text & foto: Mats Wingborg

Andra läser

Argentina

Argentina: Från tragedi till något ännu värre 

José Figueroa är fotograf och tar bilder för Första Linjen. Han är uppvuxen i Córdoba i Argentina och kan mycket om argentinsk politik.
I början av året reste han tillbaka till sin hemstad. Samtalen med släkt och vänner handlade ofta om presidenten Javier Milei.

Postnord

Ny storklubb inom posten 

Den 18 mars kommer den nya storklubben Seko Posten Stockholm/Uppland att ha sitt första årsmöte. Den kommer att bestå av en sammanslagning av de sex tidigare klubbarna Stockholm syd/centrum, Stockholm norr, Uppland samt terminklubbarna i Årsta, Rosersberg och Utrikes (Arlanda). Den nya klubben kommer att få omkring 2 000 medlemmar.