”PostNord använder kryphål i kollektivavtal”

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Sedan den 1 januari har den som vill rätt att jobba vidare till 68. Men inte de som är anställda av PostNord i Årsta. De sägs upp i förtid.

– Jag anser att de åldersdiskriminerar, säger Åke Anevad, ordförande för klubben på Årsta brevterminal och Segeltorp paketterminal.

Enligt honom är PostNord det enda bolaget som gjort så här.

De nya reglerna innebär att arbetsgivaren inte längre kan säga upp anställningen bara för att någon fyllt 67 – om personen själv vill fortsätta jobba.

– Men hos PostNord verkar det inte gälla. Företaget har hittat ett kryphål, säger Åke Anevad.

PostNord driver det företag som svenska staten äger men motarbetar aktivt riksdagens nya beslut och vilja att alla ska jobba längre, anser Sekos representanter.

Åke Anevad

Fem medarbetare vid Årsta postterminal ville jobba vidare till de fyllde 68.

– De var förhoppningsfulla. De ville gärna jobba lite längre för pensionens skull, eftersom den är låg, förklarar Åke Anevad.

Men så tog riksdagsledamöter beslut i socialförsäkringsutskottet att kollektivavtal kortare än fyra år skulle gälla över den nya lagen.

Läs mer:
Ville jobba ett år till – tvingades sluta

I kollektivavtalet mellan PostNord och de fackliga organisationerna står det att 67 år är högsta pensionsålder. Det skrevs för tre år sedan innan beslutet togs om övergångsregler som skulle ställa kollektivavtalet över lagen.

Arbetsgivaren insisterade på att skriva ut ålder i kollektivavtalet. Det var ingen som tänkte på att det kunde ställa till det.

– I avtalet står att anställningen upphör utan varsel om inte chefen och den anställde kommer överens om annat. Nu utnyttjar Posten det här, att det står i kollektivavtalet. Det tycker jag är att luras så att man tar i från tårna, säger Åke Anevad.

Läs mer:
PostNord – konkurs, omställning eller förstatligande

Det var i slutet av november förra året som terminalchefen i Årsta hade fått höra från personalavdelningen att de som skulle fylla 67 skulle sägas upp. Han hade fått order av sina högre chefer, berättar Åke Anevad.

– Alla de berörda är väldigt upprörda. Flera av dem har jobbat för Posten i över 30 år, säger han.

Åke Anevad har lagt fram ett förslag till terminalchefen i Årsta om att de fem personerna ska få fortsätta, men att de ska jobba på natten då behovet av personal är som störst.

– Det skulle vara en kompromiss. Men vi får bara höra att det är avtalet som gäller.

Första Linjen har sökt Annemarie Gardshol, koncernchef på PostNord för en kommentar. Hon meddelar att hon befinner sig på resa och inte kan medverka. Bolagets pressavdelning skickar ett svar där de hänvisar till de övergångsregler som regeringen beslutat om och till gällande kollektivavtal.

Fakta. Nya regler från årsskiftet

Från och med 1 januari 2020 ska alla som vill ha rätt att vara kvar på jobbet till 68 års ålder, och från 2023 höjs den så kallade Las-åldern till 69. Beslutet fattades av riksdagen den 18 juni 2019.

Text: Ida Karlsson
Foto: Erik Ardelius, Privat

Andra läser

MTR Mälartåg
Nyheter

MTR Mälartåg tar över Mälardalstrafiken

I december 2020 vann MTR Mälartåg uppdraget att köra Mälartågstrafik och ansvara för fordons- och depåunderhåll. SJ och Arriva som bägge deltog i upphandlingen överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm. För att resenärer inte ska bli drabbade av den juridiska processen som pågår har Mälardalstrafik genomfört en direktupphandling med MTR Nordic för nuvarande tåglinjer. Det nya avtalet gäller under två år, men med en möjlighet att förlänga avtalet under ytterligare två år.

Hamnarbetarna inom HKCTU håller ett strejkmöte i april 2013
Utrikes

Den fackliga rörelsen i Hongkong tvingas att upphöra med sin verksamhet

Den dominerande fackliga organisationen i Hongkong, HKCTU, lägger ner sin kamp. Det formella beslutet om att avveckla organisationen togs den 3 oktober. Orsaken är den snabbt eskalerande repressionen riktad mot organisationen. Det är emellertid inte bara HKCTU som slutat med sina aktiviteter, utan även flera andra folkrörelser. Det har blivit alltför farligt att vara aktiv i det civila samhället i Hongkong.