Seko Stockholms första digitala årsmöte

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Seko Stockholm genomförde ett digitalt årsmöte den 2 september. Sedan coronasmittan satt upp hinder för mötesverksamheten har många möten organiserats digitalt, men detta var första gången det hölls ett digital årsmöte. Totalt deltog ett 50-tal personer, varav 30 ombud, styrelse och personer i presidiet som ledde mötet.

Årsmötet höll på i fyra timmar, det vill säga en halvtimme längre än planerat. I början gick mycket tid år för att få alla inloggningar att fungera. Alla skulle vara uppkopplade både till videomötet och till det digitala röstningssystemet.

Presidiet som satt i Seko Stockholms lokal i Solna försökte att hålla traditionerna vid liv genom att ta fram fanorna. Samtidigt var årsmötet mycket mer avskalat än vad det brukar vara. Det fanns inga inbjudna gäster och inga kulturinslag. Seko Stockholms ordförande Karin Åkersten tyckte inte heller att det var samma nerv som det brukar vara.

– Det blir annorlunda när deltagarna inte ser varandra fysiskt. Det blir oundvikligen lite mer sterilt.

Läs också:
Seko Stockholm säger nej till LAS-utredningens förslag

En av de frågor som vållade diskussion var formuleringar om den fackligt-politiska samverkan. Det ärendet var uppe till debatt redan på höstmötet 2019, men då hänsköts frågan till årsmöte. Efter lång diskussion och omröstning godkändes till sist styrelsen förslag som i korthet går ut på att Seko Stockholm ska samverka med Socialdemokraterna, samarbeta med Vänsterpartiet samt bedriva påverkansarbete gentemot alla demokratiska partier i fackliga frågor.

Vid årsmötet genomfördes val av en del nya ledamöter till styrelsen. Nyvalda blev Charlotte Rinaldo (post), Fiasel Jafri (civil), Stevan Mihajlovic (post) och Natalia Espinoza (trafik). Vidare omvaldes Åsa Einerstam (post), Stefan Andersson (trafik), Gerardo Berrios (post) och Mattias Åberg (vård). Monika Roll (trafik) blev ordinarie ledamot efter fyllnadsval.

Årsmötet leddes av Bjarne Isacson. Han var Seko Stockholms ordförande när avdelningen bildades för 20 år sedan. Som ett led i 20-årsfirandet berättade han om syftet med att bilda avdelningen var att åstadkomma en bättre facklig sammanhållning, men också att ställa hårdare krav på att arbetsgivarna ska ge anställda återkommande utbildning.

Ordföranden Karin Åkersten menar att årsmötet fungerade bra, trots att den digitala formen har sina begränsningar.

– Utmaningen är att hålla den interna demokratin levande trots att vi lever i coronatider. Det är avgörande att medlemmarna känner sig delaktiga och att det trots pandemin finns möjlighet att delta. För att klara det behöver vi finslipa och utveckla de digitala verktygen. Inte minst handlar det om att de måste bli mer lättillgängliga. Sedan måste vi se till att verksamheten inte blir allt för mager. Den risken är stor när vi skalar bort allt som inte är nödvändigt.

Text & foto: Charlotte Rinaldo

Fakta. Nyvald styrelse för Seko Stockholm

Ordinarie ledamöter:
Karin Åkersten, ordförande (trafik)
Stefan Andersson, kassör (trafik)
Åsa Einerstam (post)
Ove Skagerström (väg & ban)
Linnea Garli (trafik)
Viktor Risling (trafik)
Monika Roll, fyllnadsval till
ordinarie ledamot (trafik)
Gerardo Berrios (post)
Mattias Åberg (vård)

Ersättare:
1. Peter Eriksson-Karlsson (civil)
2. Alexander Petersson (vård)
3. Natalia Espinosa (trafik)
4. Fiasel Jafri (civil)
5. Charlotte Rinaldo (post)
6. Stevan Mihajlovic (post)

Andra läser

MTR Mälartåg
Nyheter

MTR Mälartåg tar över Mälardalstrafiken

I december 2020 vann MTR Mälartåg uppdraget att köra Mälartågstrafik och ansvara för fordons- och depåunderhåll. SJ och Arriva som bägge deltog i upphandlingen överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm. För att resenärer inte ska bli drabbade av den juridiska processen som pågår har Mälardalstrafik genomfört en direktupphandling med MTR Nordic för nuvarande tåglinjer. Det nya avtalet gäller under två år, men med en möjlighet att förlänga avtalet under ytterligare två år.

Hamnarbetarna inom HKCTU håller ett strejkmöte i april 2013
Utrikes

Den fackliga rörelsen i Hongkong tvingas att upphöra med sin verksamhet

Den dominerande fackliga organisationen i Hongkong, HKCTU, lägger ner sin kamp. Det formella beslutet om att avveckla organisationen togs den 3 oktober. Orsaken är den snabbt eskalerande repressionen riktad mot organisationen. Det är emellertid inte bara HKCTU som slutat med sina aktiviteter, utan även flera andra folkrörelser. Det har blivit alltför farligt att vara aktiv i det civila samhället i Hongkong.