Upphandlad trafik är en återvändsgränd

Frågan om egen regi i kollektivtrafiken är för viktig för att slarvas bort. Nu krävs krafttag för att få till den kursändring som den genomprivatiserade trafiken i Region Stockholm behöver, menar Vänsterpartiet.

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Kollektivtrafiken i Stockholm bedrivs i dag enligt beställar-utförarmodell. Ingen trafik utförs i egen regi utan allt upphandlas. I mer än 20 år har kollektivtrafiken i Stockholm drivits av vinstdrivande företag och avtalen tecknas med de företag som lägger lägst anbud, vilket leder till att personalens arbetsvillkor försämras vid varje upphandling. I förlängningen påverkar det kvalitén.

Vänsterpartiet har länge varit kritiska till den här modellen och krävt att trafiken ska tas över i egen regi. Kollektivtrafiken är en samhällsviktig funktion som inte ska åläggas privata aktörer att driva och ansvara för.

Det tydligaste exemplet är det senaste årens kaos i pendeltågstrafiken. Lokförare som sa upp sig, över 4 000 inställda tåg och en underhållsskuld blev resultatet av att driva trafiken så billigt som möjligt. Samhällsekonomiskt blev notan enorm. Invånare som inte kom till jobbet, operationer som blev inställda och elever som inte kunde ta sig till skolor och fritidsaktiviteter. Det är inte så här vi ska bedriva samhällsviktiga funktioner.

Vi lever i en orolig omvärld, då behöver kollektivtrafiken bli mer tålig – inte mer sårbar. Egen regi ger den rådighet och kontroll som krävs för att kunna hantera oförutsedda händelser. Dessutom vill vi att de som kör våra bussar och tåg ska stanna kvar i verksamheten. Många års samlad kunskap försvann i samband med att lokförare sa upp sig på pendeltågen.

Vänsterpartiet är ett samarbetsparti till styret och i överenskommelsen som gjordes med Mittenkoalitionen efter valet finns en punkt om att åtminstone ett trafikavtal ska tas över i egen regi under mandatperioden.

Trafikförvaltningen behöver minst tre till fem år för att rigga en organisation som kan ta över ett trafikområde i egen regi. Utredningar som gjorts av trafikförvaltningen har kommit för sent för att det ska finnas en chans att få till den här förändringen. Det finns inga legala hinder att driva egen regi men det behövs vilja och struktur för att genomföra det. Hittills har vilja att genomföra det här och få till en kursändring för trafiken saknats från både styret och trafikförvaltningen.

Det finns inte utrymme för fler haverier likt pendeltåget. Att fortsätta upphandla och pressa priserna är en återvändsgränd. Vänsterpartiet kommer fortsätta driva på för att den nödvändiga förändringen ska ske.

Anna Sehlin (V), oppositionsregionråd Region Stockholm

Lina El Yafi (V), ledamot i Trafiknämnden och spårvagnsförare

Marta Aguirre (V), ersättande ledamot i Trafiknämnden och tidigare tågvärd

Foto: Anna Dvrnik, Henrik Norling, privat, SL.


Vill du också skriva ett debattinlägg till Första Linjen?
Kontakta i så fall redaktören Mats Wingborg (mats.wingborg@gmail.com).

Andra läser

Debatt

Upphandlad trafik är en återvändsgränd

Frågan om egen regi i kollektivtrafiken är för viktig för att slarvas bort. Nu krävs krafttag för att få till den kursändring som den genomprivatiserade trafiken i Region Stockholm behöver, menar Vänsterpartiet.