Carolin Evander: ”Vi har ett tiotal tvister med MTR FM”

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

– Vi är nöjda med det nya avtalet med MTR Facility Management (FM). Det innehåller en lönestege med nivåer som motsvarar vad som finns i branschen i övrigt och fria SL-kort. Problemet är efterlevnaden. För tillfället har vi 10 tvister med MTR FM, säger Carolin Evander, ombudsman vid Seko Stockholm.

Tvisterna mellan Seko och företaget gäller en rad frågor, men en av de viktigaste frågorna handlar om att det inte varit möjligt att genomföra en lönerevision därför att arbetsgivaren inte gett Seko tillgång till lönelistor.

Carolin Evander, ombudsman Seko Stockholm

– Ganska många har individuella löner. Så utan lönelistor går det inte att få någon överblick och det blir omöjligt att kontrollera att avtalet efterlevs, säger Carolin Evander.

Tvisterna gäller också andra frågor. Däribland att MTR FM bryter arbetstidsbestämmelserna och ändrar i schemat för personalen med kort varsel. Enligt reglerna ska alla anställda ha ett schema 14 dagar i förväg. Ytterligare tvister handlar om att arbetsgivaren inte respekterar att de med fackliga förtroendeuppdrag har rätt till facklig tid och att fackklubben inte fått tillgång till lokal.

– Bolagiseringen inom MTR har försvagat den fackliga strukturen. Tidigare fanns alla yrkesgrupper samlade i en klubb. Nu har lokalvårdarna brutits ur den gemenskapen. Det är ganska uppenbart att ett syfte med MTRs bolagisering har varit att försvaga den fackliga styrkan. Det märker vi eftersom MTR FM genast började försämra villkoren för det lokala fackliga arbetet.

Läs mer:
Ny klubb för städare – MTR FM försöker tänja på gränsern

Carolin Evander betonar att många av medlemmarna i klubben har en utsatt position. Ett hundratal är personer med arbetstillstånd.

– Det handlar om personer som sökt asyl men som istället fått uppehållstillstånd genom att de fått ett jobb. För dem är arbetet kopplat till rätten att få stanna i Sverige. En del skulle riskera att bli utvisade om de inte har arbetet kvar. Det är en försvårande omständighet för att komma till rätta med alla de problem som finns, men jag är optimistisk, gör vi jobbet så kommer vi på sikt bygga en stark organisation. Det krävs hårt arbete, för arbetsgivaren vi möter är tuff, men den fackliga styrkan visar gång på gång att vi kan övervinna de problem som finns. Till exempel lyckades vi få en majoritet av stationsstädarna som jobbar deltid att tacka nej till ett erbjudande om försämrade anställningsvillkor, vilket ledde till att MTR FM backade. Det lönar sig alltid att kämpa, förklarar Carolin Evander.

Text: Mats Wingborg
Foto: Petter Evertsen

Läs mer:
Debatt: MTR rundar kollektivavtalet för pendelstädare

Andra läser

Argentina

Argentina: Från tragedi till något ännu värre 

José Figueroa är fotograf och tar bilder för Första Linjen. Han är uppvuxen i Córdoba i Argentina och kan mycket om argentinsk politik.
I början av året reste han tillbaka till sin hemstad. Samtalen med släkt och vänner handlade ofta om presidenten Javier Milei.

Postnord

Ny storklubb inom posten 

Den 18 mars kommer den nya storklubben Seko Posten Stockholm/Uppland att ha sitt första årsmöte. Den kommer att bestå av en sammanslagning av de sex tidigare klubbarna Stockholm syd/centrum, Stockholm norr, Uppland samt terminklubbarna i Årsta, Rosersberg och Utrikes (Arlanda). Den nya klubben kommer att få omkring 2 000 medlemmar.