Långa debatter på Seko Stockholms höstmöte

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Seko Stockholms höstmöte gick av stapeln den 12 november. Det tog över en halvtimme innan det digitala mötet kunde komma igång på grund av olika tekniska problem. Men sedan tog mötet fart och ofta blev diskussionerna heta, särskilt i debatten om en del av motionerna. Totalt deltog 41 röstberättigade ombud vid mötet, plus styrelse och mötespresidium. Mötet leddes av Ingela Edlund, aktiv i Seko och tidigare bland annat vice ordförande i LO.

Totalt hade 16 motioner kommit till höstmötet. I många fall antogs motionerna enhälligt efter korta diskussioner. Till de motioner som mötet snabbt ställde sig bakom hörde bland annat de om avskaffande av individuell lönesättning, att det behöver byggas fler hyresrätter i Stockholm, att järnvägen och järnvägsunderhållet bör förstatligas samt att intermittenta anställningar (en form av särskilt otrygga tidsbegränsade anställningar) bör tas bort.

Betydligt mer diskussion väckte ett antal andra motioner. En av dessa handlade om att hushållsarbete ekonomiskt bör jämställas med annat arbete. I debatten tyckte flera att motionens andemening var god men att förslaget var orealistiskt. Andra kritiker menade att betalt hushållsarbete skulle öppna för både utvidgad RUT-avdrag och skattefusk. Höstmötet avslog till sist motionen.

Läs mer:
Karin Åkersten: Känner mig hedrad av nomineringen

Nästa motion som skapade en lång debatt var den om att antalet semesterdagar bör utökas. Flera debattörer betonade att det vore positivt med fler semesterdagar men att förslaget måste vägas mot andra viktiga förslag, inte minst om förslaget drivs i förhandlingar. Jannis Konstansis från klubb 111 invände och menade det också är viktigt att ställa långsiktiga krav. Jenny Bengtsson höll med Konstansis men påpekade att det står i motionen att den utökade semestern bör införas till 2025. Det ledde i sin tur till att de som skrivit motionen tog tillbaka den formuleringen. Efter fortsatt debatt antogs därefter motionen av höstmötet.

Debatten om att posten bör bli ett statligt verk följde ungefär samma mönster. Några debattörer menade att förslaget inte var möjligt att realisera. Exempelvis menade Jenny Bengtsson att det idag finns flera konkurrerande postföretag och att dessa företag inte är möjliga att radera. Detta föranledde mötesordföranden Ingela Edlund att komma med en sakupplysning, nämligen att även på tiden när Sverige hade ett statligt postverk var det endast posten med brev som staten hade monopol på. Även på den tiden fanns det andra företag som exempelvis levererade paket. Detta fick Viktor Risling att argumentera för en uppfattning i linje med Edlunds beskrivning av hur det har sett ut. Till sist antogs motionen av mötet.

Läs mer:
“Karin Åkersten skulle bli en utmärkt ordförande även för hela förbundet”

En motion som vållade en lång diskussion handlade om möjligheten för medlemmar i Seko att poströsta i viktiga omröstningar för att öka tillgängligheten. Många aspekter på frågan fördes fram i debatten. Kritiker menade att förslaget hotar den fysiska mötesformen (som förhoppningsvis kommer tillbaka efter pandemin), andra menade att Seko Stockholm inte borde lägga sig i vilka beslutsmetoder som ska användas och att det behövs en stor flexibilitet. De som försvarade motionen hävdade att enklare sätt att rösta skulle leda till att fler blev involverade och inte bara de som idag har tid och lust att gå på mötena. Ytterligare andra hänvisade till ensamstående föräldrar och personer med funktionshinder som idag ofta hamnar utanför. De som försvarade motionen menade att den inte skulle tolkas som ett tvång att använda poströster utan snarare som en möjlighet som ska kunna användas. Höstmötet antog till sist den centrala att-satsen i motionen, det vill säga mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Höstmötet valde kongressledamöter till Sekos kongress i juni 2021. Följande personer valdes till ordinarie ombud: Åsa Einerstam (Post), Viktor Risling (Trafik), Lina Yafi (Trafik), Ove Skagerström (Väg och Ban), Linnea Garli (Trafik), Alexander Petersson (Vård), Jenny Bengtsson (Civil) och Peter Karlsson-Eriksson (Civil). Och följande valdes till ersättare: Sofie Vestling (Post), Elias Cataño Cayetano (Trafik), Stevan Mihajlovic (Post), Nicole Leiringer (SIS), Mattias Åberg (Vård), Natalia Espinoza (Trafik), Simon Uppgren (Försvar) och Sandra Lundin (Post).

Höstmötet nominerade också enhälligt Karin Åkersten till ny förbundsordföranden. Flera ombud begärde ordet och argumenterade för att Karin skulle bli en bra förbundsordförande. Karin avslutade mötet och sade att hon var rörd över det starka stöd hon har i Stockholm.

Text: Mats Wingborg
Foto: Chris Montgomery/Unsplash

Andra läser

Debatt

Upphandlad trafik är en återvändsgränd

Frågan om egen regi i kollektivtrafiken är för viktig för att slarvas bort. Nu krävs krafttag för att få till den kursändring som den genomprivatiserade trafiken i Region Stockholm behöver, menar Vänsterpartiet.