Ledare

Vi får många bra saker uträttade

På Seko Stockholms höstmöte den 12 november ställde sig ett enhälligt representantskap bakom nomineringen av Karin Åkersten till Sekos förbundsordförande. Karin är sedan tre år

Läs mer »