Vi får många bra saker uträttade

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

På Seko Stockholms höstmöte den 12 november ställde sig ett enhälligt representantskap bakom nomineringen av Karin Åkersten till Sekos förbundsordförande.

Karin är sedan tre år tillbaka Seko Stockholms ordförande, en uppgift hon tagit sig an med fast och trygg hand – en facklig organisation av Seko Stockholms storlek kräver sin ordförande! Många områden ska täckas av styrelsens arbete. Seminarier och utbildningsdagar ska anordnas, kommittéer bildas och aktiveras, fackligt-politiskt arbete bedrivas, medlemsinformation spridas … Allt för att skapa en organisation med makt att påverka. Mycket har blivit gjort, och görs, med Karin vid rodret.

Trots att Seko är ett förbund bestående av nio branscher finns många gemensamma nämnare. Vi är till övervägande del verksamma i branscher som tidigare varit statliga. Utförsäljningar och avregleringar som påverkar vår vardag med ökad stress och sämre villkor förenar oss. Genom att vi sluter oss samman och ställer krav kan vi också förändra, som i Seko Stockholms olika kommittéer. I kommittéerna möts fackligt förtroendevalda från yrken av olika slag, och här kan vi fånga upp engagemanget hos lokalt förtroendevalda i klubbar och sektioner.

Läs mer:
Karin Åkersten: Känner mig hedrad av nomineringen

Den så kallade A-gruppen är ett bra exempel. A-gruppen arbetar med uppsökande verksamhet i syfte att öka organiseringen på våra arbetsplatser. De som engagerar sig i A-gruppen kan ha gått sin första fackliga medlemsutbildning eller nyligen engagerat sig fackligt på sin arbetsplats. Några ur A-gruppen har de senaste åren tagit steget in i rollen som handledare på fackliga kurser, vilket är mycket värdefullt i arbetet för att öka medvetenheten och kunskapen kring Sekos roll och kraft.

Det facklig-politiska arbetet är en självklar del av Seko Stockholms uppdrag. När politiker tar beslut som påverkar våra medlemmar negativt ska vi synas och höras – som med kampanjen Rör inte min Konduktör. Tidiga mornar har vi setts dela ut frukostpåsar vid tunnelbanestationer, brevterminaler och tågdepåer. Likaså syns och hörs vi i andra frågor som är viktiga för våra medlemmar. Som när postanställda protesterat mot nedskärningar och dålig arbetsmiljö eller när lokalvårdarna på MTR blev varslade om uppsägning. Att ständigt värna villkoren för våra medlemmar vid upphandlingar, ha en stark anställningstrygghet och säkra arbetsplatser är frågor som regionen envist driver. Genom att ta in åsikter från våra klubbar och på våra representantskap har vi påverkat politiker att lyfta frågor som rör vår vardag på arbetsplatserna i kommunerna, Stockholms regionfullmäktige eller i riksdagen. Några dagsaktuella exempel på det är åtgärder mot trängsel i kollektivtrafiken, hur avtalsdumpningen inom banunderhållet kan upphöra eller vikten av krav på kollektivavtal vid upphandlingar i telebranschen i Stockholm stad.

Läs mer:
Enhälligt höstmöte nominerade Karin till förbundsordförande

Allt detta och mer därtill har skett under Karins ledarskap. Hon samordnar vårt arbete i styrelsen med lyhördhet för allas våra olika styrkor och svagheter, och hennes ledarskap har bidragit till ett välkomnande och öppet klimat. Karin skulle bli en utmärkt ordförande även för hela förbundet.

Åsa Einerstam, vice ordförande Seko Stockholm

Andra läser

Krönika

Gräv i vår historia!

Inom fackföreningsrörelsen talar vi med stolthet om vår historia. Vi påminner om hur tidigare generationer har tagit de strider som gör att saker som semester och arbetsveckans längd framstår som självklarheter. Men vi skulle kunna använda vår historia mycket mer i det fackliga arbetet.

Kultur

Berättelser om de finska krigsbarnen

Ungefär 70 000 finska barn reste till Sverige efter att Sovjetunionen anföll Finland under andra världskriget. 15 000 av de blev kvar i Sverige.