Riskanalys saknas när tågvärdarna försvinner

Rädda tågvärdarna på pendeltågen
Tågvärdarna på pendeltågen ska ersättas av kameror. Förändringen innebär att 350 tågvärdar kommer att försvinna under en tvåårsperiod.

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Tomas Gustafsson, huvudskyddsombud för Seko Pendelklubben som organiserar tågvärdarna, menar att regionstyrelsen i Stockholm drev igenom förändringen utan att det hade skett någon riskanalys där MTR:s skyddsorganisation inom pendeltågen medverkat.

– I juni hade jag en konversation med MTR:s VD Mats Johannesson på mejl. Han hävdade att det har gjorts en riskanalys av effekterna av att ta bort tågvärdarna, men jag har inte sett till någon sådan.

Enligt Tomas Gustafsson är det tveksamt om beslutet att ta bort tågvärdarna är förenligt med det så kallade E24-avtalet, det vill säga det upphandlingsavtal som slöts mellan MTR och Trafikförvaltningen 2016. I det står det svart på vitt att det alltid ska finnas två anställda med på tågen.

Det finns även ett beslut från 2006 som Näringsdepartementet tog om att det ska vara två anställda på tåget, det vill säga den nuvarande bemanning.

– Nu hävdar MTR att det avtalet bara gäller för Citypendeln, men enligt mig är det en alltför snäv tolkning som borde prövas. Att endast Citypendeln AB anges som arbetsgivare i beslutet beror på att det då inte fanns andra arbetsgivare att skriva in i beslutet.

Hans Johansson, huvudskyddsombud på Seko Lok som organiserar lokförarna, ger en likartad bild. Han menar att det i och för sig har gjorts en stor riskanalys, men att den är på en övergripande nivå.

– Sedan kommer MTR behöva börja göra många flera riskanalyser under projektets gång. Men de kommer efter det politiska beslutet i regionen om att avskaffa tågvärdarna.

Både Tomas Gustafsson och Hans Johansson menar att det finns mängder med olika risker om tågvärdarna försvinner. Konsekvensen blir att en förare blir ensamt ansvarig för säkerheten på tågen. Ett fullängdståg har över 700 sittplatser, men där ännu fler personer kan rymmas, kanske totalt 1 500 resande, men då är det trångt.

– Det handlar både om personalens och trafikanternas säkerhet. Som att kunna ge hjälp till rörelsehindrade, säger Tomas Gustafsson.

Enligt Hans Johansson finns tidigare tillbud som skulle ha kunnat sluta illa och som visar att bemanningen är avgörande för säkerheten.

– Notera att två timmar innan godståget spårade ur den 3 november 2021, strax söder om plattformen till Sollentuna, så körde vi pendeltåg med resande där. Hade vi spårat ur med ett pendeltåg modell X60 där på en bana med 4 spår i bredd hade konsekvenserna kunnat bli katastrofala. Det är inte ens säkert att lokföraren där skulle vara talbar för att larma. Med två personal ombord så ökar möjligheten för larm och skyddssignalering med det dubbla. Man måste vara beredd på att det värsta kan hända, något som jag hoppas aldrig inträffar.

Hans Johansson drar också paralleller till andra branscher.

– Det är lätt att jämföra med bemanningen på flyg och båtar, men de har ju sina katastrofer att relatera till. I Sverige är fortfarande största järnvägsolyckan i Getå 1 oktober 1918 utanför Norrköping allvarligast. Då omkom 42 personer.

Hans Johannson kritiserar även Transportstyrelsen som är den myndighet som har ansvaret för regelverket kring säkra transporter.

– Där saknas regler för minsta bemanning på motorvagnståg med en eller flera tågdelar ihopkopplade och som har stora resandeströmmar dygnets alla timmar. Men det borde inte vara tillåtet att transportera så många människor på tåg där det bara finns en förare och ingen mer som bidrar till att skapa säkerhet. Det innebär att många människor utsätts för en stor risk.

Monica Näslund, pressansvarig på Transportstyrelsen, bekräftar att det inte finns några regler för detta.

– Det är företagen själva som tar hand om riskerna och gör bedömningen om det går att göra på detta sätt.

Text & foto: Mats Wingborg

Fakta. Beslutet om avveckling av tågvärdar.

Regionens trafiknämnd fattade beslut om att tågvärdarna skulle avvecklas den 15 juni i somras. Vid mötet yrkade Socialdemokraterna och Vänsterpartiet på att förslaget skulle återremitteras. Både dessa partier har också klargjort att de anser det fel att ta bort tågvärdarna. Jens Sjöström, oppositionsråd (S) (bilden), säger i en kommentar att ”förslaget skickades ut med tre dagars varsel och att det saknade riskanalys”. Han menar att det är tydligt att ”bolagens intressen går för före resenärernas och personalens intressen”. Marta Aguirre är aktiv i Pendelklubben och ersättare (V) i trafiknämnden. Hon säger att V ”motsätter sig att tågvärdarna försvinner”.

Läs mer:

Förare protesterar mot beslutet att ta bort tågvärdarna – vill inte vara körlärare

Upprörda känslor efter besked om att tågvärdarna ska tas bort från pendeltågen

Krönika: Dagen när solen försvann

Andra läser

Nyheter

”Därför har vi rätt i striden om tågvärdarna”

Rainer Andersson, ordförande i Seko Pendelklubben, är en frontfigur i kampen för att tågvärdarna på pendeltågen ska behållas. Det är också en stor fråga i valet, eftersom både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet hävdar att tågvärdarna ska behållas medan den styrande majoriteten i Regionen, det vill säga M-L-KD-C-MP, har godkänt att de ska tas bort. Första Linjen ställer frågor till Rainer Andersson för att komma under ytan och förstå hur resonemangen går.

Krönika

Stefan Pagliarini: Marknaden – vår tids religion

Det råder i dagens Sverige en närmast religiös övertro på marknaden. Istället för att driva verksamheten själva hyr stat, kommun och landsting ut den till mer eller mindre seriösa aktörer vars enda syfte är att fylla den egna kassakistan.