“Rösta inte på de partier som beslutat om att avskaffa tågvärdarna!”

Rainer Anderssons tal på Sergels torg 5 mars 2022.

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Hör upp, gott folk! Det här är anställda inom kollektivtrafiken som håller möte för att informera om att säkerheten och tryggheten ombord på våra pendeltåg är hotad av den politiska majoriteten i Region Stockholm. Vi är också här för att belysa hur de olika personalgrupperna inom Stockholms kollektivtrafik drabbas av besparingar, nedskärningar, avtalsdumpning och försämringar när det gäller trivsel och anständiga arbetsvillkor.

Vi som arbetar på pendeltågen är mitt uppe i en strid mot SL och det kinesägda MTR, som vill ersätta tågvärdarna ombord på tågen med kameror. Man hävdar att detta är för att öka säkerheten. Det finns knappast någon anställd på pendeln som inte har förstått att det handlar om besparingar som leder till minskad säkerhet för våra resenärer.

En ensam lokförare på pendeltågen kan inte hantera alla de tillbud, händelser och säkerhetsrisker som uppstår under en vanlig dag på pendeln. Pendeltågen delar spår med andra järnvägsbolag och att som ensam förare evakuera tusen eller fler resenärer när så behövs är näst intill en orimlighet.

Det här förstår personalen på pendeln. Och det borde även de politiskt ansvariga i Region Stockholm förstå. Men man duckar inför konsekvenserna av att ersätta tågvärdarna med kameror. Det är också därför vi har samlats här idag för att väcka uppmärksamhet kring detta. Säkerhet är inget som man kan spara på eller som man kan ersätta med korkade beslut!

Läs mer:
Manifestation till försvar för tågvärdarna

Om tusen anställda på pendeltågen i Stockholm hävdar att man inte kan ta bort tågvärdarna utan att försämra säkerheten för resenärerna. Väger det då tyngre i jämförelse med de politiskt ansvariga i Region Stockholm, som inte har arbetat en enda dag inom kollektivtrafiken men som ändå hävdar motsatsen?

Är yrkeserfarenheten hos tusen anställda inom kollektivtrafiken något man borde ta hänsyn till? Något som är värt att lyssna till? Nej, absolut inte om man såsom beslutsfattarna i Region Stockholm anser att man vet bäst. Ja, man vet så mycket bättre än alla vi andra att man tvärsäkert kan säga att säkerheten kommer att förbättras när tågvärdarna försvinner från pendeltågen. Och ändå blir man svaret skyldig när man ber dessa politiskt ansvariga att förklara på vilket sätt säkerheten kommer att förbättras. Då tvår man sina händer och hänvisar till entreprenören som ska verkställa att tågvärdarna försvinner, det vill säga MTR som har lagt förslaget om att ta bort tågvärdarna i knäet på SL och som nu får sina önskemål tillgodosedda.

Men gott folk. Det handlar inte om förbättrad säkerhet. Det handlar om att MTR behöver få sin ekonomi i balans efter fem år av förluster då man lade ett så kallat underbud på pendeltrafiken. Det ska nu vi tågvärdar betala priset för genom att bli av med vårt arbete.

Genom att ta bort tågvärdarna räknar MTR med att spara in ett antal miljoner. Men det blir inte billigare för Region Stockholm. Miljonkostnader kommer att uppstå när man utan en relevant undersökning beslutar sig för att ta bort en hel yrkesgrupp vars arbetsuppgifter sedan måste utföras av annan personal.

Läs mer:
Hot om neddragningar av tågvärdar på Saltsjöbanan

Är det här något som måste hända? Är det något som vi måste acceptera? Nej, absolut inte! En opinion riktad mot beslutet i Region Stockholm om att ta bort tågvärdarna på pendeltågen, men också på Roslagsbanan och Saltsjöbanan, är vad som behövs. Vi ska göra politikerna påminda om att det är val i september. Vi kan kräva en upprustad och förbättrad kollektivtrafik i stället för den lekstuga för diverse privata entreprenörer som den har blivit.

Stockholms tunnelbana och pendeltågen har lagts i händerna på en entreprenör som ägs av en regim som brukar benämnas som väldens största diktatur. Nu har detta företag även fått ta över Mälartrafiken. MTR, som bolaget heter och som är majoritetsägt av kinesiska staten, har på bara några år blivit Sveriges största järnvägsföretag. Det har förverkligats av den politiska majoriteten i Region Stockholm med moderaten och trafikregionrådet Kristoffer Tamssons i spetsen.

Den svenska säkerhetspolisen, Säpo, hävdar att Kina utgör ett säkerhetshot mot Sverige. Man kan ha olika åsikter om det stämmer eller inte. Men om Säpo på allvar hävdar att Kina är ett säkerhetshot, så kan inte våra politiker inom SL och Region Stockholm agera som man gör då man snart har lagt hela vår spårbundna kollektivtrafik i Stockholm i händerna på ett företag som ägs av den kinesiska staten.

Moderaterna, Liberalerna, Centern, SD och KD hånade i riksdagen vår regering för att man blundade för säkerhetshotet som uppstod när ett kinesiskt företag tog över säkerhetskontrollen på Arlanda. Men att samma partier i Region Stockholm har låtit ett bolag ägt av kinesiska staten ta över driften av merparten av vår kollektivtrafik i huvudstaden är tydligen inget säkerhetshot?!

”Majoritetspartierna i Region Stockholm har lagt sig platt för den kinesiska staten och agerar som dresserade cirkushundar när husse smäller med piskan.”

Självklart är det hyckleri och inget annat. Majoritetspartierna i Region Stockholm har lagt sig platt för den kinesiska staten och agerar som dresserade cirkushundar när husse smäller med piskan. Man målar gärna upp Kina som en brutal diktatur som trampar de mänskliga rättigheterna under fötterna. Men man saknar själv moralisk kompass när man anlitar ett företag ägt av samma brutala diktatur som man påstår sig vara motståndare till.

Och varför vill man absolut ha ett diktaturägt bolag som MTR att driva vår kollektivtrafik? Ja, man ser med tillfredställelse på att det kinesiska bolaget pressar tillbaka de anställdas villkor, bekämpar fackföreningen och omvandlar kollektivtrafiken och järnvägen till ett slagfält för arbetsgivarvänliga åtgärder. Allt på bekostnad av personalens trivsel, trygghet och framtidstro.

En diktatur är en diktatur och ett bolag ägt av en diktatur har inte demokrati och hänsynstagande på sin agenda.

Tänk på det när du funderar över vilket parti du ska rösta på i höst. Och tänk över om du vill rösta på ett parti i höstens val som äventyrar säkerheten inom vår kollektivtrafik? Eller tänker du kräva att säkerheten sätts i främsta rummet? Tack för ordet!

Detta är en förkortning och sammanslagning av de två tal som Rainer Andersson, ordförande i Pendelklubben, höll vid Sergels torg i Stockholm i samband med manifestationen.

Andra läser

Argentina

Argentina: Från tragedi till något ännu värre 

José Figueroa är fotograf och tar bilder för Första Linjen. Han är uppvuxen i Córdoba i Argentina och kan mycket om argentinsk politik.
I början av året reste han tillbaka till sin hemstad. Samtalen med släkt och vänner handlade ofta om presidenten Javier Milei.

Postnord

Ny storklubb inom posten 

Den 18 mars kommer den nya storklubben Seko Posten Stockholm/Uppland att ha sitt första årsmöte. Den kommer att bestå av en sammanslagning av de sex tidigare klubbarna Stockholm syd/centrum, Stockholm norr, Uppland samt terminklubbarna i Årsta, Rosersberg och Utrikes (Arlanda). Den nya klubben kommer att få omkring 2 000 medlemmar.