Seko Infranord ger ekonomiskt stöd även till Vänsterpartiet

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Seko Infranords Förhandlingsorganisation höll representantskapsmöte den 11 november. I salen i Sekos lokaler på Barnhusgatan satt sex personer, bara män, ytterligare 23 personer deltog digitalt. Dagordningen var späckad. Röstlängden skulle spikas, budgeten slås fast och aktivitetsplanen fastslås. Det var med andra ord mycket formalia. Men några gånger brände det till. Vid mötet antogs de ekonomiska ramarna för stöd till politiska partier. Styrelsen fick i uppgift att senare bestämma hur pengarna ska fördelats. Men av föredragningen av ordföranden Håkan Englund framgick att Vänsterpartiet kommer att få en del av stödet denna gång. Enligt Englund har partiet drivit en bra linje både när det gäller synen på järnvägsunderhållet och Las. I det läget begärde Johnny Nadérus ordet. Han argumenterade för att styrelsen borde överväga att även ge ett ekonomiskt bidrag till den socialdemokratiska föreningen Reformisterna, förslagsvis 10 000 kr.

Nästa punkt på dagordningen var val av ombud till Sekos kongress nästa år. I samband med valen beslutade mötet att nominera Karin Åkersten, Seko Stockholms ordförande, till ny förbundsordförande för Seko.
Ett huvudnummer på repskapet var föredragningen av Håkan Englund om att Infranord tagit beslut om att byta arbetsgivarorganisation och därför också vill byta avtal. Englund hävdade att detta skulle innebära att villkoren för de anställda skulle bli sämre och kallade upplägget för ”avtalsshopping”.

Seko Infranords protester i denna fråga har redan skapat avtryck, bland annat i form av l en interpellation i riksdagen skriven av Vänsterpartiets riksdagsledamot Ali Esbati. Interpellationen har redan behandlats och svar har givits av näringsminister Ibrahim Baylan. Men med anledning av detta var Ali Esbati (V) inbjuden till repskapet. Esbati menade att riskerna för avtalshopping är mycket oroande. Han passade också på att tala om Las-frågan och förklarade att Vänsterpartiet aldrig kommer att ställa sig bakom en lösning som inte LO har accepterat.

Text & Foto: Mats Wingborg

Läs mer:
Karin Åkersten: Känner mig hedrad av nomineringen

Andra läser

Debatt

Upphandlad trafik är en återvändsgränd

Frågan om egen regi i kollektivtrafiken är för viktig för att slarvas bort. Nu krävs krafttag för att få till den kursändring som den genomprivatiserade trafiken i Region Stockholm behöver, menar Vänsterpartiet.