Växande oro för pensionerna

– Det är ett stort intresse för pensionerna bland våra medlemmar. Det beror både på att många är oroliga för vad de ska få ut i pension och att många inte begriper hur pensionssystemet fungerar, säger Magnus Andersson, pensionsinformatör inom Seko Posten och styrelseledamot inom Seko Posten Stockholm Norr.

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Magnus Andersson konstaterar att pensionssystemet består av många olika delar och att många medlemmar har svårt att överblicka helheten.

– Det handlar om både inkomst- och premiepensioner inom det allmänna systemet och så flera olika avtalspensioner.

I takt med att den allmänna pensionen blivit mindre har avtalspensionen blivit viktigare. Exakt hur stor andel av pensionen som kommer att utgöras av avtalspensionen varierar mellan olika medlemmar och beror på en rad faktorer.

– Men i runda slängar skulle jag säga att det handlar om cirka en tredjedel av pensionen för våra medlemmar. Avtalspensionernas växande betydelse för den totala pensionen innebär också att de som jobbar på företag som saknar kollektivavtal kommer att få en betydligt lägre pension än andra.

Läs mer:
Debatt: Nödvändigt med politiska reformer av pensionerna

Magnus Andersson är också övertygad om att pensionerna kommer att bli en stor valfråga. Han menar att det rådande pensionssystemet har stora brister.

– För det första avgörs pensionen av personers livsinkomst. Det betyder att orättvisor i arbetslivet fortplantar sig till pensionen. Den som fått slita i ett jobb med låg lön för också en låg pension. Omvänt belönas höginkomsttagare med en högre lön. Det andra problemet med pensionssystemet är att det är underfinansierat. Jämfört med hur systemet var utformat från början är det idag beroende på olika justeringar av skatterna underfinansierat med 1,3 procent. Det betyder att avsättningarna till pensionerna borde höjas.

Läs mer:
Fakta om pensionssystemet

Många makthavare förordar idag att de låga inbetalningarna till pensionssystemet ska kompenseras av en högre pensionsålder. Men det är inte något som Magnus Andersson tror på:

– Särskilt i många fysiskt tunga LO-yrken är människor utslitna när de går i pension med dagens regler. Att höja pensionsåldern skulle slå direkt mot den gruppen.

Fakta. Ny skrift om drägliga knegarpensioner

Tankesmedjan Katalys, som ägs av bland annat Seko har gett ut skriften Knegarpension: fyra förslag för ett nytt pensionssystem. Rapportförfattarna Lisa Gemmel, Balder Bergström och Vilgot Österlund föreslår en pensionsreform med tre syften: I. Att öka den allmänna pensionen för alla (men mest för dem som är låg- och medelinkomsttagare). II. Att öka respektavståndet mellan dem som har arbetat hela livet med låg lön och dem som har arbetat lite eller inte alls. III. Att möjliggöra en knegarpension för den som inte orkar jobba till pensionsåldern på grund av utsliten kropp (en svensk variant av den danska omtalade ”Arne-pensionen” i Danmark).

Andra läser

Nyheter

”Därför har vi rätt i striden om tågvärdarna”

Rainer Andersson, ordförande i Seko Pendelklubben, är en frontfigur i kampen för att tågvärdarna på pendeltågen ska behållas. Det är också en stor fråga i valet, eftersom både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet hävdar att tågvärdarna ska behållas medan den styrande majoriteten i Regionen, det vill säga M-L-KD-C-MP, har godkänt att de ska tas bort. Första Linjen ställer frågor till Rainer Andersson för att komma under ytan och förstå hur resonemangen går.

Krönika

Stefan Pagliarini: Marknaden – vår tids religion

Det råder i dagens Sverige en närmast religiös övertro på marknaden. Istället för att driva verksamheten själva hyr stat, kommun och landsting ut den till mer eller mindre seriösa aktörer vars enda syfte är att fylla den egna kassakistan.