Nyheter

Fler anställda behövs när gasläckor tätas

– Företaget Gasnätet Stockholm AB kommer att nyanställa. För närvarande är flera tjänster vakanta. En orsak är de höga elpriserna. Det har gjort det mer lönsamt att ta vara på gasen, säger Martin Svensson, fackligt kontaktombud för Seko vid företaget.

Läs mer »
Kultur

Inspirerande om strejker

2020 – året då corona blev ett ord på allas läppar. 2020 – året då resursbrister och dålig arbetsmiljö inom sjukvården blottades inte bara för dem som jobbade där, utan också för en applåderande allmänhet. Året då brevbärare, tunneltågförare och kriminalvårdare fortsatte att åka till jobbet som vanligt trots att inget var som vanligt.

Läs mer »
Reportage

Nya kablar dras i utblåst kontorslokal

Himlen är klar och solen speglar sig i fasaden på IF Metalls huvudkontor som ligger på Olof Palmes gata 11 i Stockholm. Utanför på gatan står en staty som föreställer Ernst Blomberg. Han levde mellan 1863–1911 och var järn- och metallarbetare och blev den första socialdemokraten i Stockholms kommunfullmäktige.

Läs mer »
Nyheter

Oenighet om hur fler ska kunna rekryteras till fängelserna

– Kriminalvårdarnas arbetsvillkor och löner måste bli bättre. Annars kommer det bli svårt att rekrytera ny personal, säger Johanna Hakala, ordförande i Sekos klubb vid Hall. Den nya anstaltschefen Johan Molinder håller inte helt med, men är överens om att fler behöver rekryteras.

Läs mer »
Nyheter

Bakgrund: Seko har skrivit under huvudavtalet

I augusti beslutade Seko att skriva under det nya huvudavtalet. Ett skäl var att LO under början av sommaren bestämde sig för att ansluta till avtalet. Seko har varit kritisk till avtalet och är det fortfarande.

Läs mer »
Nyheter

Ökade bränslepriser slår mot jobben

– Det finns tydliga indikationer på att företag drar ner på verksamheten och säger upp personal på grund av ökade bränslepriser. Ännu är dessa tecken ganska svaga, men de bör tas på allvar, läget kan snabbt förvärras, säger Lars Karlsson som är ombudsman på Seko Stockholm och som arbetar inom området Väg och Ban.

Läs mer »