Nyheter

De senaste nyheterna från våra medlemmars arbetsplatser.

30 uppsagda på Skansen – i kölvattnet av pandemin

Posted · Add Comment

Skansen har drabbats hårt av coronapandemin. Under 2020 minskade antalet besökare från 1,4 miljoner till cirka 700 000 och många av muséerna fick hålla stängt. Neddragningen slog också hårt mot personalen. I ett första skede fick de timanställda sluta och i ett andra skede inleddes förhandlingar om uppsägningar av fast personal. Mikko Svensson, ordförande i Sekoklubben […]

Ola Brunnström: En stabil organisation kräver att man hela tiden tar konflikter

Posted · Add Comment

Kring årsskiftet försökte järnvägsföretaget Arriva göra sig av med huvudskyddsombudet och lokföraren Ola Brunnström. Han uttryckte sig hotfullt, menade man. När hans arbetskamrater på Pågatågen svarade att utan Ola skulle inga tåg rulla, ändrade företaget sig. Han var nog inte så hotfull ändå. Strax därefter fick tolv uppsagda lokförare som hade vägrat att acceptera hyvling […]

Rapport från Seko Stockholms årsmöte

Posted · Add Comment

Den 30 april arrangerade Seko Stockholm ett digitalt årsmöte. Seko Stockholms ordförande Karin Åkersten öppnade mötet och röstlängden fastställdes till 49 personer. Viktor Risling och Peter Eriksson förklarade hur röstningsverktyget VoteIT fungerar. Mirja Räihä valdes till mötesordförande och Monika Roll till mötessekreterare. Årsmötet beslutade därefter att godkänna verksamhetsberättelse för 2020 och lägga styrelsens ekonomiska berättelse […]

Seko SiS drar igång kampanjen Aldrig ensam

Posted · Add Comment

Seko SiS har dragit igång kampanjen Aldrig ensam. Målet är att staten ska ta ett större ansvar för anställda vid Statens institutionsstyrelser (SiS) och att grundbemanningen ska öka. Ett annat krav är att SiS ska erbjuda individanpassad vård- och behandling med kvalitet. I Stockholmsregionen är Adham Abu-Sultan ansvarig för kampanjen. Han ingår i trygghetsjouren på […]

Seko Stockholms regionklubb får 150 000 kr efter förlikning med Arbetsmiljöverket

Posted · Add Comment

Sekos Stockholms regionklubb har fått 150 000 kronor efter en förlikning med Arbetsmiljöverket (AMV). Bakgrunden är att Seko vid AMV stängdes ute från arbetsmiljöarbetet och lyfte frågan i förhandlingar med myndigheten. Under 2018 gick ett femtontal anställda vid AMV över från tjänstemannaförbundet ST till Seko. Det blev en nytändning för Sekos verksamhet vid AMV. En av […]

Debatt: MTR rundar kollektivavtalet för pendelstädare

Posted · 2 Comments

Pendeltrafiken är idag utsatt för ständiga upphandlingar och vid varje tillfälle lovar både SL och våra nya arbetsgivare att vi som arbetar i verksamheten inte ska drabbas. Att det vinnande budet är väl finansierat och att avsikten med upphandlingen är att höja kvaliteten och inte att spara pengar. Om så var fallet borde man driva […]

Carolin Evander: ”Vi har ett tiotal tvister med MTR FM”

Posted · Add Comment

– Vi är nöjda med det nya avtalet med MTR Facility Management (FM). Det innehåller en lönestege med nivåer som motsvarar vad som finns i branschen i övrigt och fria SL-kort. Problemet är efterlevnaden. För tillfället har vi 10 tvister med MTR FM, säger Carolin Evander, ombudsman vid Seko Stockholm. Tvisterna mellan Seko och företaget gäller […]

Ny klubb för städare – MTR FM försöker tänja på gränserna

Posted · 2 Comments

– Vi är en nybildad klubb. Det utnyttjar arbetsgivaren. De vet att vi inte är så erfarna. Därför försöker de hela tiden att tänja på gränserna, säger Haidar Tamimi, ordförande i den nybildade SEKO FM Klubben. Klubben Seko FM har ännu inte fått något nummer. Så ny är den. Medlemmarna tillhörde tidigare den stora tunnelbaneklubben […]

Ökning av hot mot personal i tunnelbanan

Posted · 1 Comment

– Hoten och trakasserierna i tunnelbanan har blivit vanligare. Varje vecka bli de kundservice-, och stationsvärdar som jobbar i tunnelbanan hotade av passagerare, säger Anki Mattsson, som idag arbetar på röda linjen söderut och som jobbat i tunnelbanan sedan 1977. Anki Mattsson är aktiv som ersättande huvudskyddsombud för personalen inom kundservice i tunnelbanan. Genom den positionen […]

Seko – nej till våld i spårtrafiken

Posted · 1 Comment

Seko stärker arbetet för att få slut på våld, hot och sexuella trakasserier i spårtrafiken. I en ny kampanj ställer Seko fyra krav: Stopp för ensamarbete.Bättre offentlig upphandling.Utred möjligheten till tillträdesförbud.Ökad samverkan mellan tågoperatörer och samhället. Foto: Seko (bilden är beskuren) Läs mer: Ökning av hot mot personal i tunnelbanan