Reportage

Bosse på Nationalmuseum: Det är jag som är klubben

I över tre år pågick renoveringen och om-byggnationen av Nationalmuseum. Hösten 2018 öppnades portarna till det iordninggjorda museet. Publiken strömmar dit och nästan varje dag ringlar sig en kö utanför ingången vid öppning. Förnyelsen och upprustningen av museet har blivit en succé. Men besökarna får inte se allt, framför allt ser den inte allt arbete som personalen gör bakom kulisserna. Totalt har museet drygt 150 anställda. En av dem är Bo Gustafsson, vaktmästare och sedan länge medlem i Seko. Han är den enda i personalen som tillhör ett LO-förbund. Alla vet vem han är, för alla är beroende av hans tjänster. Men alla kanske inte vet vad han heter i efternamn, för det mesta kallas han för ”Bosse”.

Läs mer »