Nyheter

Fackklubben halverade antalet som skulle sägas upp

– Infranord har tappat flera upphandlingar. Efter förhandlingar med Seko Infranord blir det emellertid inte lika omfattande neddragningar av personal som företaget aviserade från början. Utgångsbudet var att över 200 skulle få gå. Nu stannar det vid cirka 100, säger Jacqueline Hellman, fackligt arbetsplatsombud och planerare av arbete i spår.

Läs mer »