30 uppsagda på Skansen – i kölvattnet av pandemin

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Skansen har drabbats hårt av coronapandemin. Under 2020 minskade antalet besökare från 1,4 miljoner till cirka 700 000 och många av muséerna fick hålla stängt. Neddragningen slog också hårt mot personalen. I ett första skede fick de timanställda sluta och i ett andra skede inleddes förhandlingar om uppsägningar av fast personal.

Mikko Svensson, ordförande i Sekoklubben Högskolan och kultur (HÖK)

– Det slutade med att 30 stycken förlorade jobbet, vilket motsvarar knappt 15 procent av alla anställda. Nu tycker jag ändå att vi klarade detta ganska bra. Det gick också ut ett erbjudande till flera som var nära pensionen att få ett avgångsvederlag och sluta och det var flera som accepterade det erbjudandet. Faktiskt blev bara två av Sekos medlemmar uppsagda, däribland den allra senaste anställda på Skansen, säger Mikko Svensson, ordförande i Sekoklubben Högskolan och kultur (HÖK).

Enligt Mikko Svensson är de som slutat ganska mycket ett tvärsnitt av olika kategorier av personal på Skansen. Som grund för förhandlingarna om uppsägningarna användes avtalet TurA-S som parterna kommit överens om. Avtalet reglerar turordningar vid uppsägningar på grund av arbetsbrist
i statliga myndigheter.

– Bland annat innebär avtalet att personalen delas in i flera olika driftsställen, det vill säga olika platser och lokaler där arbetet bedrivs.

Att många timanställda fick sluta betyder inte att timanställningarna på Skansen upphört.

– Nej, på Skansen kommer det alltid att finnas många som bara jobbar säsongsvis. Det är ungefär som med jordgubbsplockning. Finns det inga jordgubbar då behövs inga anställda och när Skansen är stängt minskar drastiskt behovet av personal.

Även om uppsägningarna blev mindre omfattande än vad många fruktade tycker Mikko Svensson att neddragningarna var jobbiga.

– Det är alltid tufft att förlora arbetskamrater och det är inte roligt att äta lunch med en kollega och veta om att han eller hon kommer att förlora jobbet samtidigt som man inte har möjlighet att berätta det.

Den 1 april öppnade Skansen igen för den här säsongen, men liksom förra säsongen är muséerna och aktiviteterna inomhus stängda. Mikko Svensson säger att det ännu är osäkert vad som kommer att ske i sommar. Det beror helt på hur pandemin utvecklas och vilka restriktioner som staten beslutar om.

– Det finns förstås planer på vad som ska hända om det går att öppna som vanligt igen. Men det är inget som Skansen berättar om i det är läget.

I Sekoklubben Högskola och kultur ingår också flera andra statliga muséer. Men där har hittills inte någon medlem i Seko blivit uppsagd.

– Däremot har timanställda fått sluta, men det leder inte till några uppsägningar. Det enda som händer är att anställningarna inte förlängs.

Text: Mats Wingborg
Foto: Laila Duran/Skansen

Fakta. TurA-S

TurA-S är ett avtal som slutits mellan bland annat Statens arbetsgivarverk, Seko och Fackförbundet ST. Utgångspunkten är att varje turordningskrets ska omfatta arbetstagare med i huvud-sak jämförbara arbetsuppgifter i verksamheten. När turordningen ska fastställas bland de anställda i respektive turordningskrets så är det den sammanlagda anställningstiden i staten som räknas. Man turordnas i den anställning man har idag. Det är ingen skillnad om man är sjukskriven eller i rehabilitering. TurA-S är kopplat till den partssammansatta Trygghetsstiftelsen. Genom den kan anställda som förlorar jobbet bland annat erbjudas utbildning.

Fakta. Skansen

Skansen är ett stiftelseägt friluftsmuseum och djurpark. Skansen invigdes den 11 oktober 1891. Namnet kommer från den skans som Karl XIV Johan lät uppföra åt sin son Oscar I. Denna skans låg intill nuvarande Håsjöstapeln. På Skansen finns idag cirka 140 byggnader varav den äldsta är Vastveitloftet från 1300-talet. Skansen övergick den 1 juli 1963 till att bli en stiftelse med staten, Stockholms stad och Nordiska museet som stiftare. 1994 tog staten över som huvudman.

Andra läser

Debatt

Upphandlad trafik är en återvändsgränd

Frågan om egen regi i kollektivtrafiken är för viktig för att slarvas bort. Nu krävs krafttag för att få till den kursändring som den genomprivatiserade trafiken i Region Stockholm behöver, menar Vänsterpartiet.