Alexander Peterson: Så organiseras Seko Stockholms valarbete

Alexander Peterson är ansvarig för Seko Stockholms valarbete. En central uppgift blir att föra fram Sekos krav i valrörelsen. En hel del av arbetet kommer att ske i Seko Stockholms egen regi och annat i samverkan med förbund och med LO-distriktet.

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Alexander, vad kommer valarbetet bestå av?

– Nu handlar det om att få många att engagera sig i valarbetet. Vi kommer bland annat att organisera digitala valfika för dem som vill hjälpa till. Vi kommer också att anordna en valträff den 31 maj för förtroendevalda. Sedan kommer det konkreta arbetet att bestå av många olika delar. Däribland kommer vi ringa medlemmar. Det arbetet har redan satt i gång. Ambitionen är att vi totalt sett ska genomföra 6 000 samtal, bland annat genom att ringa. Det är en del av förbundets högre mål att ringa 36 000 medlemmar.

Vad säger ni till medlemmarna i samtalen?

– Vi uppmanar alla att rösta. Sedan lyfter vi fram Sekos krav i valrörelsen, där Seko också tagit fram branschspecifika krav. Fortsätter samtalet diskuterar vi vilken framtida regering som i högst utsträckning uppfyller Sekos krav, där vår bild är att det vore en socialdemokratiskt ledd regering.

Hur ringkampanjen organiserad? Var sitter ni och ringer?

– De som vill ringa kan få tillgång till ringverktyget genom oss ringansvariga i Seko Stockholm. Det betyder att samtalet från den egna telefonen kopplas om till ett andra nummer. I verktygen finns också förslag på frågor. Under samtalet gör vi också en form av enkät där svaren sammanställs till förbundet. Samtalen kan sedan utföras från olika ställen. Det går att ringa hemifrån, men vi sitter också tillsammans flera stycken och ringer från Seko Stockholms kontor i Solna.

Vilka andra aktiviteter kommer ni att använda er av?

– LO-distriktet kommer att organisera dörrknackningar. Även vi kommer att besöka arbetsplatser. För alla de här verksamheterna finns en rad valmaterial. Särskilt viktiga är materialen med Sekos valkrav.

Vilka sakpolitiska frågor är viktigast för Seko Stockholm?

– Dels handlar det om viktiga regionfrågor, som att få bort vårdköerna och ta avbryta den extrema marknadisering av vården som pågår i Stockholm. Dels om krav som direkt rör Sekos medlemmar. Stora frågor där är bemanning, att få bort ensamarbete och om våld och hot på arbetsplatsen. Det sistnämna är viktigt bland annat för dem som jobbar inom institutionsvården. Sedan behövs också insatser för att få bukt med hot och våld inom kollektivtrafiken. En annan avgörande fråga är upphandlingarna. Det ska alltid ställas krav på kollektivavtal och schysta villkor för de anställda. För att få mer tryck i frågan kommer vi att arrangera en trafikpolitisk paneldebatt under Järvaveckan.

Text & foto: Mats Wingborg

Andra läser

Tågvärdarna

Ta tillbaka tågvärdarna

Seko tunnelbanan har antagit ett uttalande till stöd för ordförande och vice ordförande på Pendelklubben som båda blivit uppsagda.