Anställda av MTR-FM delas upp på tre olika arbetsgivare

Det är en ambivalent stämning när styrelsen för MTR-FM träffas. Det är positivt att SJ ska ta över ansvaret för pendeln, men det är tråkigt att klubben ska splittras just när den har börjat fungera.

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Runt bordet sitter Victor Cruses, Huseinovic Sensudin, Benny Norgren och Robert Matti. Formellt sett är de inte ens en klubb, utan en sektion inom regionklubben, men sammanhållningen är god och tanken var att de snart skulle bilda en egen klubb. 

Totalt har omkring 700 personer arbetat för MTR-FM. Det är personer som städat och klottersanerat pendeltåg, tunnelbanetåg och Mälartåg, men också ansvarat för städning av stationer. Sedan handlar det också om en del annan verksamhet, som dem som jobbar på hittegods och på servicecentret som tar emot felanmälningar från personalen.

Nu delas de anställda upp. Från den 3 mars tar SJ över ansvaret för pendeltågen, från och med maj 2025 tar Connecting Stockholm över ansvaret för tunnelbanan, medan MTR fortsätter att driva Mälartågen. De som jobbat för MTR-FM splittras därmed i tre delar och får olika arbetsgivare. 

– Planen är att vi som jobbat med pendeltågen ska gå med i pendelklubben igen, förklarar Victor Cruses. Vad som händer med den resterande gruppen är oklart, men de som jobbar med tunnelbanan bör kanske gå tillbaka till tunnelbaneklubben. 

Det är inte bara klubbtillhörigheten som hänger i luften. Även avtalen kommer att påverkas. MTR-FM har sagt upp det lokala avtalet med MTR. Sedan mars 2023 finns inget påskrivet avtal, men eftersom Fackförbundet ST inte sagt upp avtalet fortsätter det att gälla för alla anställda.

– Och så länge det avtalet tillämpas, utan att vi undertecknat det, så har vi inte heller rätt att tvista mot arbetsgivaren. Men överläggningar om ett nytt avtal pågår. Vi sitter för närvarande i samtal med SJ om en så kallad inrangering, det vill säga vad som ska gälla när de tar över. Det innefattar diskussioner om ett vilket avtal som ska gälla.

Flera vid sammanträdesbordet klagar också på att MTR-FM satt i system att använda många provanställningar som sedan inte blir erbjudna fasta jobb. Dessutom har det ofta varit många hastiga förändringar av schemat.

– Det blir otryggt att inte veta när man ska arbeta och om man får arbeta kvar. Det har i sin tur lett till att många slutar och att det blir en snabb omsättning av personal. För arbetsgivaren har det blivit en strategi för att behålla dåliga villkor. När personer tröttnar ersätts de av nya anställda. Det är det som vi kallar för McDonalds-politik, säger Robert Matti.

I samband med övergången till en ny arbetsgivare finns också flera konkreta frågor som måste lösas. En sådan fråga är vad som händer med pensioner och försäkringar. Grundprincipen bör vara att intjänade förmåner förs över till den nya arbetsgivaren. 

– Det är också många som har arbetat mycket övertid som de inte har fått ersättning för. Det bör lösas innan SJ tar över, säger Victor Cruses. 

Snart är mötet med företrädarna för det som fortfarande är en facklig sammanslutning av Seko-företrädare inom MTR-FM över, men en del saker återstår. Däribland ska ett nytt medlemsmöte arrangeras. Alla vid mötet är glada att slippa MTR framöver, men ledsna för att klubben ännu en gång ska styckas upp. 

– Under årens lopp har det ständigt varit nya omorganiseringar med nya upphandlingar, ombildning av företag och uppstyckningar av företag. En konsekvens har blivit att också den fackliga verksamheten ständigt har omorganiserats och ibland delats upp och ibland, som nu slagits samman. Vi som jobbar med städning, klottersanering etc står också längts ner i hierarkin. Det är inte många som lyssnar på våra åsikter. Några gånger har vi också vänt oss till Arbetsmiljöverket. Men där har vi alltid förlorat. De har alltid gått på arbetsgivarens linje.

Text: Mats Wingborg
Foto: MTR

Andra läser

Debatt

Upphandlad trafik är en återvändsgränd

Frågan om egen regi i kollektivtrafiken är för viktig för att slarvas bort. Nu krävs krafttag för att få till den kursändring som den genomprivatiserade trafiken i Region Stockholm behöver, menar Vänsterpartiet.