Bakgrund: Seko har skrivit under huvudavtalet

I augusti beslutade Seko att skriva under det nya huvudavtalet. Ett skäl var att LO under början av sommaren bestämde sig för att ansluta till avtalet. Seko har varit kritisk till avtalet och är det fortfarande.

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Sekos avgående avtalssekreterare Mats Ekeklint (bilden) menar att en samlad bedömning visar att det är bättre att vara med på avtalet än att stå utanför. Ett argument var att Seko skulle hamna utanför de nya möjligheterna till omställning om man inte anslöt till avtalet. 

Huvudavtalet gäller för Sekos medlemmar inom bland annat posten, spårtrafiken och telekombranschen. 

Huvudavtalet innebär bland annat en viss försvagning av anställningstryggheten, men ökade möjligheter att få stöd vid omställning. Den möjligheten kan bland annat utnyttjas av de inom posten som riskerar att förlora sina jobb, men också av andra anställda som vill vidareutbilda sig.

Möjlighet att få omställningsstudiestöd – för dig som är anställd inom posten, spårtrafiken och telekombranschen

Omställningsstudiestödet är ett nytt studiestöd för vuxna mitt i arbetslivet. Stödet består dels av ett bidrag på upp till 80 procent av lönen, upp till ett maxbelopp. Dels av ett lån som det finns möjlighet att ansöka om. Det är möjligt att få stödet i 44 veckor eller ännu längre om du studerar på deltid.

Omställningsstudiestödet gäller för studier som påbörjas från och med den 1 januari 2023, men i vissa fall går det att få omställningsstudiestöd för utbildningar som redan är påbörjade. Särskilda regler finns för detta. Det är CSN som har hand om det nya omställningsstudiestödet.

Vilket stöd omställningsorganisationen kan ge varierar beroende på hur deras avtal ser ut. Det kan till exempel vara kartläggningssamtal, studie- och yrkesvägledning eller hjälp med att validera dina kunskaper. När du ansöker om omställningsstudiestödet kan omställningsorganisationen meddela CSN om de anser att utbildningen stärker din ställning på arbetsmarknaden. I vissa fall kan de även betala ut ett kompletterande studiebidrag.

Läs mer:
Generös omställning för anställda inom försvaret

Krav för att du ska ha rätt att söka omställningsstudiestöd:

Du ska vara mellan 27 och 62 år.

Du ska vara etablerad och ha en förankring på arbetsmarknaden. Det betyder att du måste uppfylla följande två villkor:

– Du ska ha arbetet minst 96 månader (8 år) under de senaste 14 åren.

– Du ska ha arbetet minst 12 av de senaste 24 månaderna.

Utbildningen som du söker ska ge rätt till omställningsstudiestöd. Det handlar bland annat om följande:

– Alla utbildningar som ger rätt till studiemedel ger också rätt till omställningsstöd. Det handlar bland annat om utbildningar på yrkeshögskola, universitet, högskola, Komvux och folkhögskola.

– Även utbildningar som din omställningsorganisation finansierar kan ge rätt till omställningsstudiestöd.

Utbildningen ska leda till att du stärker din ställning på arbetsmarknaden i stort. Beroende på hur gammal du är kan utbildningarna vara olika långa:

– Till och med att du fyller 39 år får inte utbildningen vara längre än 80 heltidsveckor (cirka två år) eller motsvarande antal veckor på deltid.

– Från och med att du fyller 40 år finns ingen begränsning på utbildningens längd.

Oavsett utbildningen längd kan du inte få omställningsstudiestöd för mer än 44 veckors studier på heltid eller motsvarande antal veckor på deltid.

För att kunna få omställningsstudiestöd måste du läsa en utbildning som motsvarar minst en veckas heltidsstudier. Det innebär att om du till exempel studerar på 20 procent, så måste du studera i minst 5 veckor för att ha rätt till omställningsstudiestöd. Veckorna behöver inte vara sammanhängande, utan kan vara spridda över en längre tid.

Omställningsstudiestödets innehåll

Omställningsstudiestöd består av ett bidrag och ett lån. Du kan välja att bara ta bidrag och avstå från lånet. Hur mycket du kan få i bidrag och lån beror på vilken inkomst du har. Pengarna betalas ut månadsvis i efterskott.

Bidraget motsvarar 80 procent av din tidigare inkomst, upp till ett maxbelopp. År 2022 är maxbeloppet 21 298 kronor per månad, före skatt.

Bidraget är skattepliktigt och CSN kommer att dra av preliminärskatt innan vi betalar ut pengarna. Bidraget är också pensionsgrundande.

Utöver bidraget är det möjligt att ta ett omställningsstudielån. Hur mycket du kan låna beror också på din inkomst, och även här finns ett maxbelopp. År 2022 är maxbeloppet för lånet är 12 514 kronor per månad.

Text: Mats Wingborg
Foto: Green Chameleon/Unsplash

Andra läser