”Därför skrev vi motion för att få bort individuella löner”

Posted · Add Comment

Klubb 509 vid häktet i Sollentuna skrev motionen till höstmötet om att den individuella lönesättningen ska avskaffas. Motionen antog också av mötet.
Varför skrev ni motionen?
– Resultatet har blivit en snedvridning av lönerna. Systemet leder också till att arbetsgivaren får mer makt att bestämma över lönesystemet, säger Anders Peterson, avgående klubbordförande.
Hur borde lönesystemet vara utformat?
– Jag tror mer på en lönetrappa eller tariff. Det finns överhuvudtaget flera andra system som vore bättre.
Varför är det är viktigt?
– Det är en långsiktig fråga för att ge de fackliga organisationerna ett bättre inflytande, men också för att skapa bättre fungerande arbetsplatser.

Text & foto: Mats Wingborg