”Därför skrev vi motion för att få bort individuella löner”

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Klubb 509 vid häktet i Sollentuna skrev motionen till höstmötet om att den individuella lönesättningen ska avskaffas. Motionen antog också av mötet.
Varför skrev ni motionen?
– Resultatet har blivit en snedvridning av lönerna. Systemet leder också till att arbetsgivaren får mer makt att bestämma över lönesystemet, säger Anders Peterson, avgående klubbordförande.
Hur borde lönesystemet vara utformat?
– Jag tror mer på en lönetrappa eller tariff. Det finns överhuvudtaget flera andra system som vore bättre.
Varför är det är viktigt?
– Det är en långsiktig fråga för att ge de fackliga organisationerna ett bättre inflytande, men också för att skapa bättre fungerande arbetsplatser.

Text & foto: Mats Wingborg

Andra läser

MTR Mälartåg
Nyheter

MTR Mälartåg tar över Mälardalstrafiken

I december 2020 vann MTR Mälartåg uppdraget att köra Mälartågstrafik och ansvara för fordons- och depåunderhåll. SJ och Arriva som bägge deltog i upphandlingen överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm. För att resenärer inte ska bli drabbade av den juridiska processen som pågår har Mälardalstrafik genomfört en direktupphandling med MTR Nordic för nuvarande tåglinjer. Det nya avtalet gäller under två år, men med en möjlighet att förlänga avtalet under ytterligare två år.

Hamnarbetarna inom HKCTU håller ett strejkmöte i april 2013
Utrikes

Den fackliga rörelsen i Hongkong tvingas att upphöra med sin verksamhet

Den dominerande fackliga organisationen i Hongkong, HKCTU, lägger ner sin kamp. Det formella beslutet om att avveckla organisationen togs den 3 oktober. Orsaken är den snabbt eskalerande repressionen riktad mot organisationen. Det är emellertid inte bara HKCTU som slutat med sina aktiviteter, utan även flera andra folkrörelser. Det har blivit alltför farligt att vara aktiv i det civila samhället i Hongkong.