Karin Åkersten: Det nya styret i regionen tar steg i rätt riktning

Efter 16 år med borgerligt styre där den ideologiska prioriteringen har varit drift i privat regi har vi nu en möjlighet att prioritera bra verksamhet. Nu gäller det att inte slarva bort den chansen.

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Nu, med det nya styret vid makten i Region Stockholm, finns en chans att satsa på välfärden i Stockholms län. Särskilt med det strama ekonomiska läget som nu råder är det viktigt att pengarna används till verksamhet istället för till dyra, utdragna upphandlingsprocesser. Det finns ett stort behov av en jämlik vård, tillgänglig för alla oavsett var i länet en bor. Det finns också ett stort behov av en trygg och tillgänglig kollektivtrafik i hela vårt län. En viktig markering som det nya styret gör är att synen på vilken form som kollektivtrafiken ska drivas i, offentlig eller privat, ska vara neutral. Efter 16 år med borgerligt styre där den ideologiska prioriteringen har varit konkurrens och drift i privat regi har vi nu en möjlighet att prioritera bra verksamhet. Nu gäller det att inte slarva bort den chansen.

Med en större politisk kontroll över driften av trafiken i Stockholm skulle det kunna finnas utrymme för både trygghetssatsningar, utökad turtäthet samt investeringar på infrastruktur. Med mindre pengar spenderade på själva processen runt upphandlingar kan mer läggas på driften. Om det inte skulle pågå ständiga upphandlingar på sjukvård och kollektivtrafik skulle fokus kunna läggas på behovet av vård och transport för invånarna istället för på vinstmöjligheterna för företagen. Incitamenten att plocka bort personal skulle minska och möjligheten för erfaren och skicklig personal att stanna kvar i en trygg anställning skulle öka.

Just ivern att spara, och de slimmade upphandlingarna, har gjort att projektet med kameror på tågen dragits igång trots att det nya styret i regionen signalerat att det ska pausas så snart en ny trafiknämnd tillträtt i januari och beslutat om en ny utredning. Häromveckan var det dags för de första tågen att gå utan ombordpersonal och i sista stund meddelade MTR att man skulle mjukstarta och bara köra ett omlopp utan tågvärd. Det som tidigare var sagt var att 30 procent av avgångarna skulle gå utan tågvärd. Samtidigt har lokförarna larmat om att skärmarna inte håller måttet, att man känner stor olust inför starten och de oklarheter kring vilka rutiner som skulle gälla för ensamkörning av pendeltågen.

Med stort intresse kommer vi från Seko Stockholm nu att följa vad som händer när trafiknämnden nu (äntligen) byter ordförande. Vi förväntar oss även att samtliga liknande projekt med ombordpersonal ska pausas och omprövas till dess att nya utredningar gjorts. Samma sak är på väg att genomföras på Roslagsbanan och Saltsjöbanan när nya vagnar börjar gå i trafik där. Det har visat sig att kameror inte kan ersätta människor i ett snabbt och enkelt byte. Om ambitionen verkligen är en trygg och tillgänglig kollektivtrafik för alla så är det nog dags nu att göra om och göra rätt.

För övrigt. Vi ser ännu inget besked om elprisstöd och julen är snart här. Om inte vår nya regering kan leverera stöd till vanliga människor i dessa kristider kanske kungen kan inspireras av årets tv-julkalender och ge folket en julkassa (före jul då).

Text: Karin Åkersten, ordförande Seko Stockholm

Andra läser

Utrikes

Argentina: Från tragedi till något ännu värre 

José Figueroa är fotograf och tar bilder för Första Linjen. Han är uppvuxen i Córdoba i Argentina och kan mycket om argentinsk politik.
I början av året reste han tillbaka till sin hemstad. Samtalen med släkt och vänner handlade ofta om presidenten Javier Milei.

Nyheter

Ny storklubb inom posten 

Den 18 mars kommer den nya storklubben Seko Posten Stockholm/Uppland att ha sitt första årsmöte. Den kommer att bestå av en sammanslagning av de sex tidigare klubbarna Stockholm syd/centrum, Stockholm norr, Uppland samt terminklubbarna i Årsta, Rosersberg och Utrikes (Arlanda). Den nya klubben kommer att få omkring 2 000 medlemmar.