Facklig seger för Seko på PostNord – investeringar istället för outsourcing

Posted · Add Comment
PostNord har gått med på att investera rejält i nya fordon. Det innebär ett stopp för outsourcingen inom distributionen.
– Det är en stor facklig seger, säger Johan Lindholm, ordförande i Seko Posten, Sekos förhandlingsorganisation för PostNord.

PostNord har länge varit i stort behov av nya fordon. Det nya beslutet innebär att företaget köper in 800 distributionsbilar (enligt en tidigare plan hade man tänkt köpa 349, vilket innebär en ökning med 451 bilar), samtidigt som man tidigarelägger inköpet av 140 lastbilar, vilket är 93 fler än planerat.

Under flera år har Seko krävt att PostNord ska investera i nya fordon. Bristen på fordon har lett till att företaget valt att outsourca distributionen av paket genom att ge uppdraget till andra aktörer. Nu finns möjlighet att behålla verksamheten i egen regi. Framför allt finns inte längre behov av att outsourca hela slingor.

– Det innebär en ökad trygghet för våra medlemmar men investeringen är också viktig för PostNord för att skapa framtidstro bland sina anställda.

Johan Lindholm (bilden) berättar att Seko tagit hjälp av en extern konsult för att höja kunskaperna och förbättra argumentationen mot företagsledningen. Det har lett till framgång.

– Vi har drivit opinionsarbete och reserverat oss i såväl lokala som centrala förhandlingar. Vi har pressat arbetsgivaren på kalkyler och noga följt upp entreprenörernas kvalitet.

Andreas Asp, som är ordförande i Seko Postklubb Stockholm, håller med:

– Investeringarna innebär en ökad tilltro till företaget. Från klubbens sida har vi drivit på för att få PostNord att köpa nya fordon i sex år. Nu sker äntligen något positivt.

Andreas Asp (bilden) berättar att PostNord i Stockholmsområdet outsourcat delar av distributionen från Veddestaterminalen, samt några skåpbilsslingor från Segeltorp.

– Även Nackatrafiken sköts sedan länge av Håkan Johansson Transport.

Nu hoppas Andreas Asp att PostNord ska kunna ta tillbaka distribution i egen regi.

– Vår ambition har alltid varit att PostNord ska möta kunden direkt i slutledet, det vill säga med egen personal. Nu har ett steg tagits i den riktningen. Enligt Johan Lindholm är beslutet också en seger för företaget PostNord.

– Det bidrar till en framåtanda inom företaget. Det gäller att visa att man vill satsa. Både Johan Lindholm och Andreas Asp understryker att beslutet om investeringar också har en stark förankring bland de anställda, framför allt är det viktigt för chaufförerna.

– Nu gäller det att få alla anställda att märka att Seko varit pådrivande för att få igenom investeringen. Det kan bidra till att stärka vår organisation, säger Andreas Asp.

Text: Mats Wingborg
Foto: Kalle von Hausswolff/Postnord