Fackliga centret för papperslösa fyller 10 år

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Det fackliga centret för papperslösa fyller 10 år. Centret ger juridiskt stöd för papperslösa som blivit exploaterade av arbetsgivaren.

Det absolut vanligaste är att den papperslöse inte fått ut någon lön, men det finns också flera fall där papperslösa råkat ut för allvarliga olyckor i arbetet och där arbetsgivaren vägrat ge ekonomisk kompensation till de som drabbats, säger Sten-Erik Johansson, facklig företrädare från Fastighets som varit med och drivit centret sedan det startade.

Under årens lopp är det många papperslösa som tagit kontakt med centret, men ungefär 150 fall har drivits vidare till förhandlingar. Ansvaret för att sköta förhandlingarna har det förbund inom centret som verkar inom den bransch där den anställde arbetar.

– I flera fall har vi varit framgångsrika. De papperslösa har fått ut sina löner och fått ersättning för skador.

Mycket tyder på att de papperslösa blivit mer rädda de senaste åren. Sten-Erik Johansson tror att det hänger samman med att attityderna blivit tuffare för alla kategorier av utrikes födda och inte minst för asylsökande och papperslösa.

– Den politiska åtstramningen efter flyktingvågen hösten 2015 och terrorattentatet på Drottninggatan 2017 har bidragit till att skrämma upp människor. Det har i sin tur lett till att de papperslösa blivit mer på sin vakt. Många vågar inte söka hjälp även om de blivit gravt utnyttjade. Det har också lett till en viss nedgång av antalet papperslösa som tar kontakt med centret.

Det fackliga centret för papperslösa är unikt. Ingen annanstans i världen finns ett motsvarande center. När det bildades för 10 år sedan var också frågan kontroversiell, även inom delar av den fackliga rörelsen. Exempelvis fanns olika uppfattningar inom LO om fackliga organisationer skulle organisera papperslösa. Idag står LO och alla LO-förbund utom Musikerförbundet bakom centret, även TCO och Saco-förbundet SSR är med och driver verksamheten.

En viktig princip för centret är att stödja papperslösa som blivit utnyttjade, däremot driver inte centret frågan om de papperslösa ska ha rätt att stanna i Sverige.

– För oss har det varit viktigt att ha en tydlig facklig profil på vår verksamhet, säger Sten-Erik Johansson.

Foto: Ianus/cc

Fakta. Vem är papperslös?

En papperslös person arbetar i Sverige utan att ha tillstånd att leva i landet. Personernas svaga juridiska grund gör det lätt för arbetsgivare att utnyttja dem. Många papperslösa vågar inte protestera mot dåliga villkor av rädsla för att behöva lämna landet.

Andra läser

MTR Mälartåg
Nyheter

MTR Mälartåg tar över Mälardalstrafiken

I december 2020 vann MTR Mälartåg uppdraget att köra Mälartågstrafik och ansvara för fordons- och depåunderhåll. SJ och Arriva som bägge deltog i upphandlingen överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm. För att resenärer inte ska bli drabbade av den juridiska processen som pågår har Mälardalstrafik genomfört en direktupphandling med MTR Nordic för nuvarande tåglinjer. Det nya avtalet gäller under två år, men med en möjlighet att förlänga avtalet under ytterligare två år.

Hamnarbetarna inom HKCTU håller ett strejkmöte i april 2013
Utrikes

Den fackliga rörelsen i Hongkong tvingas att upphöra med sin verksamhet

Den dominerande fackliga organisationen i Hongkong, HKCTU, lägger ner sin kamp. Det formella beslutet om att avveckla organisationen togs den 3 oktober. Orsaken är den snabbt eskalerande repressionen riktad mot organisationen. Det är emellertid inte bara HKCTU som slutat med sina aktiviteter, utan även flera andra folkrörelser. Det har blivit alltför farligt att vara aktiv i det civila samhället i Hongkong.