Försvara Las!

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

I december drog sig Seko tillsammans med bland andra Kommunal och Byggnads ur förhandlingarna med arbetsgivarorganisationerna om hur Lagen om anställningsskydd (Las) ska förändras. Detta efter att det kommit fram att förhandlingar bedrivits utan alla förbundens vetskap. Förbunden som lämnade menade att LO överträtt sitt mandat. LO beslutade ändå att fortsätta förhandlingarna. Förbunden som ville fortsätta befinner sig i majoritet. De förbund som valt att lämna förhandlingarna har däremot en majoritet av ombuden vid LO-kongressen i juni och har också lämnat in motioner om att stoppa vidare förhandlingar.

Förhandlingarna har nu satts på paus fram tills avtalsrörelsen är avklarad samtidigt som den offentliga utredning som tillsatts för att lägga fram förslag om förändringar i arbetsrätten ska presentera sina förslag i slutet av maj. Än så länge vet vi inte vilka ändringar som kommer föreslås. Vi kan däremot se vilka direktiv som utredningen har haft. En del av dessa handlar om att det inte ska kosta lika mycket för små företag att säga upp personal. Enligt uppgifter som kommit ut är utredningen inne på att ta bort möjligheten att ogiltigförklara uppsägningar av personliga skäl. Detta för att minska kostnaderna för arbetsgivarna vid de långa processer då sakligheten vid en uppsägning ska redas ut. Frågan är dock om en sådan förenklad process är förenlig med att rättssäkerheten upprätthålls. Uppsagda anställda måste kunna få sin sak ordentligt prövad.

Se: GräsrotsTVs livesändning från Seko Stockholms evenemang Schas! Rör inte Las, del 1

Utredningen har samtidigt i uppdrag att bevara maktbalansen på arbetsmarknaden. Därför måste den också leverera ett förlag som på något sätt väger upp urholkningar av arbetsrätten. Vad det kommer att bli kan vi än så länge bara spekulera i. Att gissa sig till vad det kommer att innebära för svensk fackföreningsrörelse om utredningen presenterar ett förslag som undergräver arbetsrätten och anställningstryggheten är däremot inte så svårt.

Se: GräsrotsTVs livesändning från Seko Stockholms evenemang Schas! Rör inte Las, del 2

En facklig princip är att sitta med vid förhandlingsbordet så långt som möjligt. I det här läget måste vi dock, om vi inte kan backa bandet och börja om från början, lämna förhandlingsbordet och inte göra politikens smutsiga jobb. LO borde även i den här frågan kräva av Socialdemokraterna att stå upp för sin politik och att omförhandla de delar av Januariavtalet som handlar om Las. Framförallt kan inte vi som facklig organisation bidra till en attack på oss själva. Det går inte att försvara.

Nu är det dags att vi visar hur viktig frågan om anställningstryggheten är. Vi måste sätta tryck på våra politiker och på LO. På första maj tågar vi tillsammans på Stockholms gator. Låt plakaten synas med stora röda bokstäver. Låt oss fylla torget vid Norra latin med vårt budskap: SCHAS – RÖR INTE LAS!

Karin Åkersten, ordförande Seko Stockholm

Andra läser