Fortsatt konflikt vid Reneriet

Posted · Add Comment

Konflikten vid Reneriet AB fortsätter. Reneriet är underleverantör till MTR. De anställda inom Reneriet städar tunnel-banevagnar när de står parkerade i depåer och sätter upp reklam i tunnelbanevagnar. Allt arbete bedrivs under nattskift.

Carolin Evander, ombudsman vid Seko Stockholm, säger att problemen med felaktigt utbetalda löner fortsätter, bland annat handlar det om att anställda fått alldeles för höga avdrag för karensdagar i samband med sjukskrivningar. I några fall har timlönen satts till 648 kronor i timmen, vilket gett ett orimligt högt karensavdrag på över 6 000 kr per dag.

Seko riktar också en rad andra krav på Reneriet. Det handlar om en bättre lönestege, om bättre scheman, skadestånd till enskilda och till Seko för felaktigt utbetalda löner och förbättrade sjukavdrag.

Enligt det avtal som gäller får inte personalen arbeta natt kontinuerligt, men Seko är beredda att gå med på avsteg från avtalet om Reneriet visar sig tillmötesgående när det gäller andra saker och går med på Sekos krav.

Hittills har Reneriet dock inte gjort några eftergifter. Vid tre tillfällen har företaget också ställt in planerade förhandlingar med Seko med kort varsel.

Om det fastlåsta läget fortsätter kan förhandlingarna förflyttas till central nivå. Då skulle Reneriet förmodligen tvingas att följa skrivningarna i kollektivavtalet.

Carolin Evander menar att Reneriet ytterst riskerar att förlora sitt uppdrag.

– Om de inte öppnar för en lösning kan det bli svårt för dem att fortsätta att verka.

Wareth Daoud är anställd av Reneriet och arbetar vid depån vid Nyboda. Arbetet bedrivs på natten då tågen står stilla. Då sker lagning av trasiga säten, polering av invändiga ytor, klottersanering och efterstädning av tunnelbanetåg som trafikerar den röda linjen.

Daoud vittnar om att det finns ett starkt missnöje bland de anställda. Framför allt handlar det om det omfattande nattarbetet

– Ofta arbetar vi natt fem dagar, sedan blir det ett uppehåll på tre dagar, sedan börjar en ny nattperiod. Men med ett sådant schema blir det svårt att klara återhämtningen. Vi skulle föredra att vi exempelvis jobbar tre nätter och sedan har tre dagars återhämtning. En annan möjlighet vore att vi jobbade fem nätter och sedan hade en återhämtning på fem dagar. Det viktiga är att det blir lika mycket ledighet som arbeta när man jobbar natt.

Vid depån i Högdalen arbetar Wisam Yaro. Även han vittnar om ett stort missnöje bland de anställda på arbetsplatsen. Flera har fått fel lön och schemat har inte följt kraven i kollektivavtalet. Istället för att arbeta varannan helg har flera fått jobb två helger i följd för att sedan bara få ledigt en helg innan de börjar jobba på helger igen.

Wisam Yaro, som är kontaktombud för Seko, nämner också att det var ovanligt mycket klottersanering under sista tiden.

– Det har behövts extrapersonal för att klara allt arbete. Men när personalen ställer upp och jobbar hårt för att klara uppgifterna förväntar man sig att arbetsgivaren också ska vara generös och medgörlig. Det har vi inte sett mycket av hitintills.

 

Fakta: Nybodadepån

Nybodadepån ligger i Liljeholmen och är ett av SL:s depåområden. Inom anläggningen finns plats för uppställning och underhåll av både bussar och tunnelbanevagnar. Depån breder ut sig längs Hägerstensvägens södra del. Anläggningen togs i bruk som hall för bussar och spårvagnar under namnet Brännkyrkahallen redan år 1945. Åren 1963–64 byggdes spårdelen av depån om för att möta tunnelbanans behov.

Fakta: Högdalsdepån

Högdalsdepån ligger i Högdalens Industriområde i Högdalen. Anläggningen uppfördes 1957–1958 och innehåller 12 spår. 1999 gjordes en utbyggnad med en ny tvätthall och en klottersaneringshall. Depån i Högdalen ska byggas ut ytterligare för att klara underhållet av ännu fler tåg som trafikerar Grön och Blå linje. Den utbyggda depån ska vara klar 2023.

Text: Mats Wingborg
foto: Jan E Svensson/SL/CC