Frida Strandberg Landin: ”Nu behövs mer personal inom SiS”

– Säkerhetsläget inom SiS är ansträngt, även om många saker har gjorts. Det behövs mer personal och en upprustning av många lokaler. Det kräver i sin tur ökade anslag, säger Frida Strandberg Landin, ordförande för Seko inom Statens institutionsstyrelse (SiS).

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

För närvarande finns två institutioner inom SiS som har säkerhetsklass 1, Tysslinge i Södertälje och Johannisberg i Kalix. Därutöver finns några institutioner som har enskilda avdelningar med den högsta säkerhetsklassen.

– Det har skett en tydlig förskjutning. Det kommer in fler ungdomar med större våldskapacitet, en tydlig följd av den ökande gängkriminaliteten. Dessa ungdomar har särskilt stora vårdbehov. För att klara det behöver vi minska antalet platser och jobba med dem i mindre grupper. Men när det sker växer köerna ännu mer till SiS. För närvarande finns många ungdomar i häkten och förvar som väntar på domar.

Fler ungdomar med större vårdbehov och statens krav på att det ska gå att bereda plats på SiS inom 24 timmar är en ekvation som inte går ihop.

– Därför har också myndigheten gjort en hemställan till regeringen om ökade anslag med 272 miljoner kronor. Om det inte beviljas kommer det bli svårt för SiS att klara sitt uppdrag. 

Frida Strandberg Landin (bilden) beskriver utvecklingen som ”skrämmande” och säger att hon är ”orolig på riktigt”. Länge ökade våld och hot mot personalen för att enligt den senaste statistiken ligga kvar på en hög nivå. Samtidigt har det blivit vanligare med bråk och våld mellan ungdomar. 

– Vi har haft flera incidenter med grovt våld, både mellan klienter och mot personal. Vi ser också fler fall av otillåten påverkan. Där klienter hotar och mutar personal och kräver att de ska ta in droger, mobiltelefoner eller släppa ut dem vid ett specifikt klockslag. Ett absolut krav från vår sida är att det inte ska få förekomma något ensamarbete.

Frida Strandberg Landin pekar också på flera andra saker som borde göras för att öka säkerheten. Enligt henne handlar det om att begränsa klienternas tillgång till elektronisk utrustning, däribland mobiler, att göra det möjligt att låsa dörren till deras rum utifrån och att ändra sekretessreglerna så att personalen kan få ta del av information om klienterna från andra myndigheter.

Läs mer:
Regeringen vill förändra SiS i grunden

– Det har flera gånger hänt att personer från rivaliserande kriminella gäng har hamnat på samma SiS-institution utan att de anställda fått information. En sådan brist på kunskap ökar risken för våld.

Utöver det akuta behovet av mer personal behöver också många lokaler rustas upp. Frida Strandberg Landin säger att över hälften av de lokaler som SiS använder är 50 år eller äldre. 

– Många är väldigt slitna och inte alls byggda för den målgrupp som vi har idag.

Vad som händer om SiS inte beviljas ökade anslag vill Frida Strandberg Landin knappt tänka på. 

– Vad ska det skäras ner på? Och vilka kommer vilja jobba kvar? Det skulle snabbt kunna skapa ett allvarligt läge. 

Fakta. Tysslinge ungdomshem.

Ligger i Håga utanför Söderälje. På hemmet finns 24 platser för 15–20-åringar som placerats där via LVU (Lag med särskilda bestämmelser av vård av unga) eller dömts till vård enligt LSU (Lagen om sluten ungdomsvård). Vid SiS-hemmet finns 144 fast anställda och 47 timanställda. Budgeten för 2024 är 119 miljoner kronor. En LSU-plats kostar 12 450 kronor per dygn. De förstärkta satsningarna på säkerheten kostar drygt 120 miljoner kronor i ökade hyror till Specialfastigheter fram till 2037. Därtill har SiS gjort egna installationer för 18 miljoner kronor. En till- och ombyggnad pågår fortfarande. Den ska bland annat ge åtta nya platser för vård i enskildhet. Notan blir 44 miljoner kronor.

Utdrag. SiS hemställan till regeringen (9/1, 2024).

”Antalet barn och unga som döms till sluten ungdomsvård har ökat dramatiskt och det har gått snabbt. På ett år har antalet nästan fördubblats, vilket har fått betydande ekonomiska konsekvenser för myndigheten. SiS hemställer med hänvisning till detta om ökade anslag under innevarande år för att kunna möta det kraftigt ökade behovet av platser för de som dömts till sluten ungdomsvård. Det utökade anslagsbehovet uppgår till 272 miljoner kronor.

SiS kan konstatera att den allvarliga samhällsutvecklingen med ökat våld, grövre kriminalitet och psykisk ohälsa i allt lägre åldrar påverkar SiS arbete. De som döms till sluten ungdomsvård är fler, begår grövre brott och döms till längre verkställighetstider än tidigare.

Antalet unga som var placerade på SiS för att verkställa sluten ungdomsvård ökade dramatiskt under 2023. I januari 2023 var 53 ungdomar, merparten pojkar, dömda till sluten ungdomsvård placerade på SiS och i december 2023 uppgick siffran till 94. Ökningen fortsatte även i januari 2024 och antalet dömda till sluten ungdomsvård har överstigit 100. Därutöver är ytterligare drygt 30 LSU-placerade i väntan på att dom ska vinna i laga kraft. Av de barn och unga som idag är dömda till sluten ungdomsvård är över 40 procent dömda för mord, försök till mord eller dråp.

Antalet vårddygn inom den slutna ungdomsvården ökade med 12 procent under 2023. Dessutom ökade vårddygnskostnaden inom den slutna ungdomsvården med cirka 14 procent. Det beror på att det krävs stärkt bemanning och flera säkerhetshöjande insatser för att kunna möta ökade risker för hot och våld och rymning inom målgruppen.”

Text: Mats Wingborg

Andra läser

Argentina

Argentina: Från tragedi till något ännu värre 

José Figueroa är fotograf och tar bilder för Första Linjen. Han är uppvuxen i Córdoba i Argentina och kan mycket om argentinsk politik.
I början av året reste han tillbaka till sin hemstad. Samtalen med släkt och vänner handlade ofta om presidenten Javier Milei.

Postnord

Ny storklubb inom posten 

Den 18 mars kommer den nya storklubben Seko Posten Stockholm/Uppland att ha sitt första årsmöte. Den kommer att bestå av en sammanslagning av de sex tidigare klubbarna Stockholm syd/centrum, Stockholm norr, Uppland samt terminklubbarna i Årsta, Rosersberg och Utrikes (Arlanda). Den nya klubben kommer att få omkring 2 000 medlemmar.