Hopp om fortsatta jobb trots uppsägningar

I Sekos lokaler på Barnhusgatan samlades ett 50-tal Seko-medlemmar, tillika anställda vid SOLReneriet. Efter att företaget kollapsat vill de nu höra vad som händer med deras anställningar. Seko ställer krav på fortsatta jobb.

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Salen Kompassen i Sekos lokaler på Barnhusgatan fylls successivt på. Till sist är ett 50-tal Seko-medlemmar, tillika anställda vid SOLReneriet, på plats. Alla utom två är män. Stämningen är allvarlig. Ett svagt brus hörs av röster som talar olika språk, särskilt många arabiska. En doft av kaffe sprider sig från kaffeautomaten. I fika-rummet står också två vetelängder framdukade. Snart kommer ombudsman 
Carolin Evander att ta till orda.

Orsaken till mötet är dramatisk. Företaget SOLReneriet har sagt upp 130 anställda. Detta är första mötet efter uppsägningen. Nu har de anställda samlats för att få information och diskutera. Ytterligare ett liknande möte ska hållas i nästa vecka för dem som inte kunde komma vid detta tillfälle.

Nästan alla vid mötet arbetar med underhåll av tunnelbanevagnar vid någon av SL:s fyra depåer; vid Nyboda, Högdalen, Rissne och Vällingby. Men det finns också någon som jobbar med underhåll för Arlanda Express. Det mesta jobbet sker nattetid. Då står vagnarna stilla och då går det att städa dem, byta trasiga säten och ta bort klotter.

Bakgrunden till uppsägningarna är att SOLReneriet sagt upp sitt kontrakt med MTR som driver tunnelbanan. Det betyder att verksamheten ska avvecklas. Därför har de anställda sagts upp. Att SOLReneriet slänger in handduken kom inte som en blixt från en klar himmel. Avvecklingen har föregåtts av en lång räcka av missförhållanden, där de anställda inte fått ut rätt lön och där de fått jobba fler nätter i följd än vad som stipuleras i kollektivavtalet.

Nu är det inte säkert att SOLReneriet bara varit snåla. Mycket tyder på att SOLReneriet i avtalet med MTR inte begärt tillräcklig ekonomisk ersättning för att kompensera ökningen av jobbvolym och successiva höjningar av priser och löner. SOLReneriet har försökt att omförhandla avtalet med MTR, men hos MTR har alla sådana förslag bemötts med kalla handen. Ett resultat av oenigheten är att kontakterna mellan SOLReneriet och MTR blivit allt frostigare. Många vittnar om den dåliga personkemin mellan företagens företrädare. Samtidigt har SOLReneriet ett uppenbart ansvar för det avtal som företaget undertecknat. SOLReneriet skrev under av egen fri vilja och syftet var att till varje pris ro hem anbudet.

Personalen har emellertid definitivt tröttnat på SOLReneriet. Vid mötet är den gemensamma förhoppningen att MTR ska få ta över verksamheten och att de anställda ska få fortsätta att jobba för dem. Men ännu är det mesta oklart.

Det pågår också förhandlingar om hur turordningsreglerna i LAS (Lagen om anställningsskydd) ska tillämpas. Seko hävdar att det ska vara en enda lista, men SOLReneriet vill ha flera listor beroende på arbetsuppgifter. Bland annat vill SOLReneriet att de som arbetar med foliering ska stå på en egen lista. Orsaken är att SOLReneriet eventuellt försöker behålla det uppdraget.

Foliering innebär att väggarna i tunnelbanevagnen plastas in, ungefär som ett slags tapetsering, för att det sedan ska vara enklare med rengöring och att ta bort klotter.

Sinan och Nurlislam vill helst fortsatta med samma arbetsuppgifter, även om det inte blir i SOLReneriets regi.

En av dem som arbetat med foliering i 11 år är Nuralislam. Han säger att introduktionen för att lära sig hantverket tog tre timmar. Det står inte heller angivet i hans anställningsavtal att han specifikt ska arbeta med foliering. Däremot har han blivit skickligare på folieringen genom den långa erfarenheten. Han hoppas också att få fortsätta jobba med uppgiften.

– Men i MTR:s regi, lägger han till.

En annan som hoppas på att MTR tar över är Sinan. Under de senaste fyra åren har han jobbat med städning och klottersanering vid depån i Rissne.

– Just nu känns det väldigt osäkert. Jag vill verkligen fortsätta att jobba. Jag hoppas att jag slipper ta ut ersättning från a-kassan.

Carolin Evander tar till orda. Hon berättar om Sekos krav på en enda turordningslista och att samtal nu förs både med både SOLReneriet och MTR. Hon redovisar också att längden på uppsägningstiden avgörs av hur länge en person arbetat för SOLReneriet. Som längst är den sex månader. De flesta fick sin uppsägning den 9 oktober i samband med att personalen kallades till ett möte.

Ett annat viktigt datum är den 12 september. 
Då varskodde SOLReneriet Arbetsförmedlingen om de planerade uppsägningarna. Enligt rådande regelverk ska alla vara garanterade jobb i minst sex månader från och med detta datum, det vill säga till den 12 mars. I annat fall riskerar företaget att få betala ett skadestånd till Arbetsförmedlingen. Kan SOLReneriet inte erbjuda några arbetsuppgifter under perioden fram till dess har den anställde ändå rätt att få ut sin lön.

Ombudsman Carolin Evander får frågor av anställda på SOLReneriet.

Carolin Evander säger att alla som har krav på SOLReneriet måste berätta det för Seko snarast. Det kan bland annat handla om felaktiga löneutbetalningar eller att de fått jobba på ett schema som inte följt kollektivavtalet.

– Allt detta måste upp på bordet nu.

Seko ser ut att ha goda förutsättningar att nå en uppgörelse. SOLReneriert ska fortsätta att sköta uppdraget några månader till. Då måste det också finnas personal som kan sina saker. SOLReneriet är med andra ord beroende av att komma överens med Seko.

En annan viktig fråga handlar om hur överflyttningen av de anställda ska gå till, om det blir bestämt att MTR tar över verksamheten.

– Om det blir en övergång är vårt krav att ingen ska behöva söka sitt jobb igen. Det ska vara en rak övergång utifrån turordningslistan. Men detta är ännu oklart, säger Carolin Evander.

Även gentemot MTR har Seko en stark position. MTR:s nuvarande kontrakt med SOLReneriet löper ut i april. Ganska snart måste med andra ord MTR presentera en lösning. Om inte städning, underhåll och foliering av vagnarna sköts på rätt sätt har SL dessutom rätt att ta ut extra avgifter från MTR. Det står i det avtal som är slutet mellan SL och MTR. Även MTR kommer med andra ord att vara beroende av kunnig personal som sköter verksamheten. Förutsatt att det nu blir MTR som tar över sysslorna i egen regi.

En av de uppsagda i salen säger att han fått höra av arbetsledare i SOLReneriet att det kommer att bli mycket sämre för de anställda om verksamheten tas över av MTR. Bland annat har han fått höra att arbetsuppgifterna ska ändras och att personalen också ska städa tunnelbaneperronger.

– Det är bara ryktesspridning, svarar Carolin Evander. De enda som kan ha information om vad som kommer att ske är Seko och MTR. Men inget av detta är ännu klart.

Vid mötet deltar även Jannis Konstantis. Han är ordförande i tunnelbaneklubben.

– Om det blir så att ni får gå över till MTR kommer ni att komma till vår klubb, säger Jannis Konstantis. Det kommer innebära flera fördelar. Vi har ett bra kollektivavtal. Vi har inga individuella löner utan en lönestege. Lönen höjs utifrån hur många år man har jobbat och är inte beroende av vad arbetsgivaren tycker. Nyligen fick vi även bort de individuella lönerna för lokalvårdarna, de får alltså också en garanterad lönestege. Nu är det bara att hoppas att allt går vägen och att ni får komma till MTR.

Jannis Konstantis, ordförande i tunnelbaneklubben.

Mötet tar en kort paus. Kön växer till kaffeautomaten. Av de två vetelängderna återstår snart bara smulor. Snart ska Anders Wickander från Sekos a-kassa prata och informera om förutsättningarna får att kunna få ut arbetslöshetsersättning om nu uppsägningarna slutar med att några blir av med jobbet. Det första han säger är att alla ska se till att skaffa sig ett Bank-ID, gärna mobilt. I annat fall är det svårt att sköta kontakterna med a-kassan.

Men nu sorlar det i salen och fikarummet. Den tryckta stämningen har släppt något. Atmosfären är snarast vänlig men undrande. Några skämtar och skrattar. En av de anställda har tagit med sin femåriga son. Han står gömd bakom pappan. Men när han hör skratten tittar han nyfiket fram mellan sin pappas ben.

Uppdatering

Just innan detta nummer av Första Linjen ska gå i tryck kommer beskedet att 90 tillsvidareanställda Seko-medlemmar med anställning i SOLReneriet i enlighet med en framförhandlad lista kommer att erbjudas anställning hos MTR med bibehållna villkor. En framgång för Seko och de anställda.​

Text: Mats Wingborg
Foto: José Figueroa

Andra läser

Nyheter

”Därför har vi rätt i striden om tågvärdarna”

Rainer Andersson, ordförande i Seko Pendelklubben, är en frontfigur i kampen för att tågvärdarna på pendeltågen ska behållas. Det är också en stor fråga i valet, eftersom både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet hävdar att tågvärdarna ska behållas medan den styrande majoriteten i Regionen, det vill säga M-L-KD-C-MP, har godkänt att de ska tas bort. Första Linjen ställer frågor till Rainer Andersson för att komma under ytan och förstå hur resonemangen går.

Krönika

Stefan Pagliarini: Marknaden – vår tids religion

Det råder i dagens Sverige en närmast religiös övertro på marknaden. Istället för att driva verksamheten själva hyr stat, kommun och landsting ut den till mer eller mindre seriösa aktörer vars enda syfte är att fylla den egna kassakistan.