Höststormen skapar jobb åt gotländska elmontörer

En bil tvärstannar efter vägen. En skäggig man kliver ut. Han har något vilt i blicken. – När kommer strömmen tillbaka? Vet ni det? ropar han. Teknikern Tomas Holmqvist, som står i diket och inspekterar en nätstation svarar lugnt: – Vi jobbar för fullt och jag är säker på att ni kommer att få tillbaka elektriciteten under dagen. Men exakt hur lång tid det kommer att ta är svårt att säga.

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Det är en vacker höstdag på nordvästra Gotland. Solen lyser snett och kastar långa skuggor, men dagen innan var vindarna kraftiga och drygt 200 hushåll blev av med elektriciteten i området nära det lilla samhället Hangvar. Det blev full utryckning för företaget GEAB som ansvarar för elförsörjningen på Gotland.

I en glänta i skogen nära bilvägen mot Hangvar pågår en febril aktivitet. Fem anställda från GEAB med självlysande gula skyddsvästar och gula och blå hjälmar är på plats. I närheten har isolatorn på en så kallad frånskiljare i linjen gått sönder. Frånskiljaren är en apparat i elkraftsystemet som säkerställer att en del av en elektrisk installation är spänningslös för att det ska vara möjligt att klara underhåll.

Men det är uppenbart att det också är något mer som är fel. Frågan är bara var. I nordsydlig riktning syns en lång och rak linjegata, det vill säga ett långt upphugget stråk med elkablar. För att kunna åtgärda problemen gäller det att hitta stället eller ställena där elen brutits. I andra områden har kablarna grävts ner i marken. Då minskar sårbarheten. Men i det här området hänger de fortfarande i luften och är känsliga för höststormar.

– Att vandra efter linjegatorna för att leta efter felet är krävande och omständligt. Det kan bli vandringar på flera mil. Därför gör vi vad vi kan för att lokalisera felet på annat sätt, säger Tomas Holmqvist.

Elmontörer

I skogsgläntan står också en rad fordon. Den största är en gigantisk grävmaskin med en lyftanordning på taket som gör att det går att nå kablar som sitter högt. Just det fordonet ägs emellertid inte av GEAB utan är inhyrt av Brucessons Gräv & Entreprenad AB i Visby. Denna gång kommer dock inte grävmaskinen till användning. Däremot kan den behövas på annan plats för att åtgärda strömavbrottet.

– Ett sådant där fordon kostar 6 miljoner, konstaterar Tomas Holmqvist.

GEAB står för Gotlands Elnät AB som ingår i en koncern med Gotlands Elförsäljning AB och moderbolaget Gotlands Energi AB. Det sistnämnda företaget ägs till 75 procent av Vattenfall och till 25 procent av regionen. Inom ramen för GEAB drivs många olika verksamheter. Företaget ansvarar för energiförsörjning, men också för bland annat offentlig gatubelysning. Totalt arbetar nästan 150 personer vid företaget, men för vissa tjänster hyr GEAB in entreprenörer. Hit hör alla grävjobb. GEAB har avtal med många olika grävföretag.

På GEAB arbetar också flera bemanningsanställda, men för några år sedan var den gruppen betydligt större. Det var under perioden då det på Vattenfalls initiativ rådde anställningsstopp. Då fanns helt enkelt ingen annan möjlighet än att hyra in personal när det behövdes fler anställda. De fackliga organisationerna tycker att det är bra att fler har blivit anställda direkt av företaget.

Till skillnad från många energiföretag på fastlandet anlitar emellertid inte GEAB underleverantörer för att sköta underhållet av elnätet. Att bedriva arbetet i egen regi ökar kontrollen över arbetet. I värsta fall har flera led av underleverantörer lett till en försämrad säkerhet. För några år sedan omkom två elmontörer Tyfors i Ludvika kommun. Orsaken var språkförbistring. Elmontören arbetade för en utländsk underleverantör och instruktionerna till honom tolkades över mobilnätet. Men något klickade. Elmontörerna åkte upp en korg till en ledning som de inte trodde var spänningsatt. Båda omkom direkt när de kom i kontakt med ledningen.

Den lilla gruppen av GEAB-anställda samlas i en halvcirkel. På paddor har de GEAB:s kartor över elsystemet. En gång i tiden användes papperskartor, men som så mycket annat har det skett en digitalisering även här. De pekar på kartorna och diskuterar var felet troligen kan ha uppstått och hur de ska komma vidare i arbetet. Genom att testa strömmen på vissa avgränsade linjer går det att undersöka om felet finns efter just den sträckan. På det viset kan området där felet måste finnas successivt avgränsas.

– Och vi kanske kan förstå åt vilket håll felet ligger, säger teknikern Jens Johansson.

På plats i gläntan finns även Annie Qvarnberg. Hon har stannat till tillfälligt vid platsen. Det är sällan hon är med i skogen vid strömavbrott. Normalt arbetar hon med gatubelysning. Hon reser runt över hela Gotland och utför service och underhåll på 10 000 ljuspunkter.

– Däremot är det inte alltid vi som installerar ljuskällorna. Vi tar över ansvaret efter besiktningen.

Elmontör

Det är en god men nervös stämning. Alla är angelägna om att strömavbrottet så snabbt som möjligt ska upphävas. Det finns också en facklig gemenskap. I den lilla gruppen tillhör fyra Seko och en är med i Unionen. På företaget finns också ytterligare en facklig organisation, några av cheferna är med i Ledarna. Sekoklubben bildades för knappt tio år sedan. Annie Qvarnberg är sekreterare och Tomas Holmqvist kassör.

– Vi bor i samma by på södra Gotland där vi har en lokal idrottsförening som håller på med traditionella gotländska sporter som varpa och pärk. Där är rollerna ombytta, jag är kassör och han sekreterare, säger Annie Qvarnberg.
Både Annie Qvarnberg och Tomas Holmqvist betonar att relationen till företagsledningen är god, men några år tillbaka fanns en fråga som skapade konflikt.

– Det handlade om GPS-övervakningen av GEAB:s fordon. Företaget ville ha en konstant kontroll över var alla fordon befann sig. Då skulle de exakt kunna se vår geografiska position när vi är ute för att ge service och underhåll av belysningen. Sekoklubben menade att förslaget hotade de anställdas integritet och att det måste finnas en viss frihet i arbetet. Till sist godtog också GEAB vår uppfattning och vi kom överens.

Elmontörer
Annie Qvarnberg och Tomas Holmqvist

Det är inte ovanligt att stormar orsakar strömavbrott på Gotland. Både på höstarna och vårarna brukar det blåsa värst. Oftast går det att åtgärda problemen snabbt. I enstaka fall tar det längre tid. I allmänhetens ögon är de anställda vid GEAB oftast hjältar. För några år sedan stod människor och applåderade efter vägarna efter att ett strömavbrott hade åtgärdats. Men allmänheten ställer också stora krav. Toleransen för längre strömavbrott är liten.

Inom GEAB finns också ständigt fyra personer som har jour som när som helst kan kallas ut för att åtgärda problem. Vid större avbrott kan ännu fler bli inkallade. Det gäller alla tider på dygnet och alla dagar om året. Även kalla och regniga nätter eller på julaftons kväll. Enda gången då det kan vara omöjligt att åtgärda problem är vid storm då träd kan blåsa omkull. Då är det helt enkelt för farligt för att elmontörerna att arbeta och det finns ingen annan utväg än att avvakta till blåsten har mojnat.

Denna gång har felet varit ovanligt svårt att hitta och åtgärda. Men så småningom sker en framgång. Åtminstone ett av felen avvärjs och strömmen kommer tillbaka i några områden, men fortfarande saknar omkring 140 hushåll elektricitet. Tomas Holmqvist skakar på huvudet.

– Det var ovanligt segdraget det här. Men jag är övertygad om att felen kommer att vara åtgärdade inom några timmar.

Annie Qvarnberg håller med, men lägger till:

– Även med stora insatser finns ändå alltid en viss osäkerhet. Det går aldrig att med 100-procentig säkerhet tala om när strömmen kommer tillbaka.

Till sist får dramat en upplösning. Klockan 19:30 är all ström tillbaka. För att åtgärda problemet har de anställda vid GEAB blivit tvungna att hämta material från förrådet i Slite.

Bakgrund. Ingen ska dö på jobbet.

Seko och Elektrikerförbundet bedriver en omfattande opinionsbildning för att öka säkerheten i elbranschen. Frågan om dödsolyckorna har lyfts på många fackliga möten och det finns en särskild Facebookgrupp för engagerade.
Både Seko och Elektrikerförbundet sprider också ett armband med texten ”Ingen ska dö på jobbet” som man kan ha runt handleden.

Text: Mats Wingborg
Foto: José Figueroa

Andra läser

Nyheter

Upphandlad trafik är en återvändsgränd

Frågan om egen regi i kollektivtrafiken är för viktig för att slarvas bort. Nu krävs krafttag för att få till den kursändring som den genomprivatiserade trafiken i Region Stockholm behöver, menar Vänsterpartiet.