Ingen ska dö på jobbet

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Efter allt fler dödsolyckor i energibranschen har Seko och Elektrikerförbundet dragit igång en kampanj för att uppmärksamma saken. En av dem som leder arbetet är Robert Lönnqvist från Norrtälje, aktiv i Seko. Han är övertygad att initiativet har lett till resultat:
– Nu måste myndigheter, politiker och branschen agera.

Den 10 oktober 2018 omkom den 25-åriga elmontören Daniel Moncada Henao efter att fått ström genom kroppen i Kurravaara i Kiruna. Daniel var anställd av Vattenfall Services Nordic AB och skulle utföra ett rutinuppdrag när olyckan inträffade. Efter olyckan initierade Seko och Elektrikerförbundet ett arbete för att få bort dödsolyckorna i energibranschen.

– Totalt skedde sex dödsolyckor inom energibranschen under 2018. Trenden är att olyckorna ökar. Därför var vi tvungna att agera, säger Robert Lönnqvist, som även är ledamot i styrelsen för Sekos branschorganisation Energi.

Seko och Elektrikerförbundet har, med målet att öka säkerheten, uppvaktat alla centrala aktörer såsom Elsäkerhetsverket, Energimyndigheten, Arbetsmiljöverket och ansvariga ministrar.

Uppvaktningarna har gett resultat. Energiministern Anders Ygeman kallade snabbt till ett möte med alla involverade aktörer. Vid mötet konstaterades att det behöver göras en rad saker för att öka säkerheten inom energibranschen. Däribland att ta fram en bättre statistik över olyckor och tillbud. Idag är ansvaret för statistiken delat mellan Elsäkerhetsverket och Arbetsmiljöverket vilket gör det svårt att få en samlad bild. Vidare konstaterade mötet att det behövs nya regler för upphandling, och utbildning för att få bort personalbristen i branschen.

Läs mer:
Sverige har flest dödsolyckor i arbetslivet av de nordiska länderna

– Det handlar om hur upphandlingarna ska vara utformade. Idag har organisationen pressats på ett orimligt sätt. Elmontörerna har fått ansvar för större och större områden. Uppstår något fel idag är det ofta både långt att åka och åtgärder som ska utföras snabbt. Här i Norrtälje där jag själv arbetar är det idag en elmontör som ska göra samma jobb som fyra montörer tidigare delade på.

Seko och Elektrikerförbundet har också bedrivit en omfattande opinionsbildning. Frågan om dödsolyckorna har lyfts på många fackliga möten och det finns en särskilt Facebookgrupp för engagerade. Den har för närvarande knappt 700 medlemmar.

Både Seko och Elektrikerförbundet sprider också ett armband med texten ”Ingen ska dö på jobbet” som man kan ha runt handleden.

– Det togs från början fram av kollegorna till Daniel Moncada Henao.

Seko och Elektrikerförbundets olika initiativ har påverkat agendan.

– Inte minst har vi fått många aktörer, inklusive konkurrerande företag, att ta tag i ett gemensamt problem. Om inte de fackliga organisationerna hade drivit på kan man undra om något hade hänt, säger Robert Lönnqvist.

Text: Mats Wingborg
Foto: Ingen ska dö på jobbet på Facebook

Fakta. Två fackförbund för elmontörer

En elmontör kan vara medlem i Seko eller Elektrikerförbundet. Grovt sett tillhör montörer som är anställda av stat och kommun Seko medan de privata tillhör Elektrikerförbundet, men det finns också en del undantag från den uppdelningen.

Andra läser

MTR Mälartåg
Nyheter

MTR Mälartåg tar över Mälardalstrafiken

I december 2020 vann MTR Mälartåg uppdraget att köra Mälartågstrafik och ansvara för fordons- och depåunderhåll. SJ och Arriva som bägge deltog i upphandlingen överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm. För att resenärer inte ska bli drabbade av den juridiska processen som pågår har Mälardalstrafik genomfört en direktupphandling med MTR Nordic för nuvarande tåglinjer. Det nya avtalet gäller under två år, men med en möjlighet att förlänga avtalet under ytterligare två år.

Hamnarbetarna inom HKCTU håller ett strejkmöte i april 2013
Utrikes

Den fackliga rörelsen i Hongkong tvingas att upphöra med sin verksamhet

Den dominerande fackliga organisationen i Hongkong, HKCTU, lägger ner sin kamp. Det formella beslutet om att avveckla organisationen togs den 3 oktober. Orsaken är den snabbt eskalerande repressionen riktad mot organisationen. Det är emellertid inte bara HKCTU som slutat med sina aktiviteter, utan även flera andra folkrörelser. Det har blivit alltför farligt att vara aktiv i det civila samhället i Hongkong.