Johan Danielsson: Nu attackerar vi arbetslivskriminaliteten

Seko Stockholms årsmöte inleddes med ett föredrag av den biträdande arbetsmarknadsministern Johan Danielsson. På mötet riktade han särskilt fokus mot frågan om arbetslivskriminalitet. Uttrycket står för arbetsgivare som grovt utnyttjar anställda eller som fuskar sig till offentliga bidrag.

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

En orsak till arbetslivskriminaliteten, menar Danielsson, är att arbetsgivare i princip helt fritt kan hämta arbetskraft från andra länder.

– Det har öppnat för en modern slavhandel, menade Danielsson.

För att mota bort arbetskriminaliteten måste tre saker göras, säger Danielsson.

– Det handlar om att göra det svårare att fuska, att det ska bli enklare att få fast oseriösa arbetsgivare och att straffen ska bli mer kännbara. Som ett led i detta har regeringen beslutat om att öppna sju regionala enheter i kampen mot arbetslivskriminalitet. Inom ramen för dessa enheter kommer flera olika myndigheter att samverka. Det ska också bli fler inspektioner av arbetsplatser.

En väg att motverka kriminaliteten i arbetslivet är att ge regionala skyddsombud ett ökat tillträde till arbetsplatser där det finns kollektivavtal.

– Men det säger Moderaterna nej till. De pratar gärna om att motverka arbetslivskriminalitet men om det innebär ökade fackliga befogenheter sätter de sig på tvären.

Danielsson underströk också vikten av hårdare kontroller i samband med offentliga upphandlingar.

– Vid upphandlingarna är det inte rimligt att enbart bedöma anbuden utifrån lägsta kostnad. Det är nödvändigt att också väga in andra faktorer. Däribland att ställa krav på kollektivavtal och goda villkor för de anställda.

Text & foto: Mats Wingborg

Andra läser

Tågvärdarna

Ta tillbaka tågvärdarna

Seko tunnelbanan har antagit ett uttalande till stöd för ordförande och vice ordförande på Pendelklubben som båda blivit uppsagda.