Livliga samtal om arbetsrätten på Knegarpuben

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

– Nu gäller det att mobilisera mot en försämring av arbetsrätten. Ett bra initiativ är den budkavle som initierats av metallarbetare i Umeå, detta var ett av budskapen från talaren Gunnar Westin, vid Knegarpuben den 14 februari. Gunnar Westin har arbetat på PostNord och varit förtroendevald i Seko Stockholm men arbetar nu för Vänsterpartiet med fackliga frågor.

Caféet vid ABF-huset var fullt när Gunnar Westin talade om arbetsrätten. Många kommer från Seko Stockholm och Byggnads, de två organisationerna finns också med bland arrangörerna.

Gunnar Westin började med att förklara vad frågan handlar om. Närmare bestämd punkt 20 i januariavtalet. Där står att antalet undantag från turordningsreglerna i Las (Lagen om anställningsskydd) ska utökas. När en arbetsgivare idag säger upp personal ska de som senast blivit anställda gå först, men arbetsgivare i företag med högst 10 anställda får göra två undantag. Det är dessa undantag som nu ska utökas.

Se: GräsrotsTVs livesändning från Seko Stockholms evenemang Schas! Rör inte Las, del 1

– Även om det är svårt att sia om konsekvenserna av ytterligare undantag så tror jag inte att det är en överdrift att säga att det finns en risk för en dramatisk maktförskjutning till förmån för arbetsgivarsidan. Utan ”först in, sist ut”-principen, eller en försvagad sådan, minskar den fackliga förhandlingspositionen drastiskt, och det undergräver även möjligheten att komma överens om så kallade ”avtalsturlistor”, där facket låter arbetsgivaren göra undantag från turordningen i utbyte, men då i utbyte mot något som är gynnsamt för medlemmarna, såsom ersättning för studier, högre avgångsvederlag eller dylikt.

Gunnar Westin konstaterade att detta skulle leda till att facket fick mindre att säga till om.

– Idag går det att frångå reglerna i Las om parterna är överens. Med fler undantag skulle arbetsgivaren kunna bestämma själv utan att behöva prata med facket. Idag kan de fackliga organisationerna exempelvis kräva ekonomisk kompensation eller att de anställda får utbildningar om man kringgår Las, men fler undantag skulle facket inte få något inflytande.

Se: GräsrotsTVs livesändning från Seko Stockholms evenemang Schas! Rör inte Las, del 2

Gunnar Westin gav också en större bild av osäkra jobb på arbetsmarknaden. Däribland pratade han om de över 700 000 som har en tidsbegränsad anställning, om deltidsarbetande som behöver jobba mer för att klara försörjningen, om bemanningsanställda och om ofrivilliga F-skattare.

– Nu hotar en försämrad trygghet i arbetslivet. Istället borde tryggheten öka, exempelvis genom att de tidsbegränsade jobben blev färre.

18 april: Manifestation mot Januariavtalets orättvisor

Efter Gunnar Westins anförande följde en rad inlägg från deltagare vid mötet. Flera tyckte att det var viktigt att ställa sig bakom den budkavlen mot en försämrad arbetsrätt.

Text & foto: Mats Wingborg

Fakta. Januariavtalet

Januariavtalet är den uppgörelse som slöts mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern och Liberalerna i januari 2019. Avtalet innebar att Centern och Liberalerna stödde en S-MP regering. I utbyte gjorde S och M en rad eftergifter, bland annat om fler undantag från turordningsreglerna, en privatisering av Arbetsförmedlingen och en uppluckring av hyresregleringen.

I maj kommer den offentliga utredning om arbetsrätten med sitt förslag. Enligt TCOs tidning Arbetsvärlden kommer den att föreslå att antalet undantag från turordningsreglerna utökas till tio oavsett företagets storlek. Samtidigt står det i januariavtalet att om parterna kommer överens om något annat så är det som ska gälla och inte vad som står i utredningen.

Andra läser

MTR Mälartåg
Nyheter

MTR Mälartåg tar över Mälardalstrafiken

I december 2020 vann MTR Mälartåg uppdraget att köra Mälartågstrafik och ansvara för fordons- och depåunderhåll. SJ och Arriva som bägge deltog i upphandlingen överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm. För att resenärer inte ska bli drabbade av den juridiska processen som pågår har Mälardalstrafik genomfört en direktupphandling med MTR Nordic för nuvarande tåglinjer. Det nya avtalet gäller under två år, men med en möjlighet att förlänga avtalet under ytterligare två år.

Hamnarbetarna inom HKCTU håller ett strejkmöte i april 2013
Utrikes

Den fackliga rörelsen i Hongkong tvingas att upphöra med sin verksamhet

Den dominerande fackliga organisationen i Hongkong, HKCTU, lägger ner sin kamp. Det formella beslutet om att avveckla organisationen togs den 3 oktober. Orsaken är den snabbt eskalerande repressionen riktad mot organisationen. Det är emellertid inte bara HKCTU som slutat med sina aktiviteter, utan även flera andra folkrörelser. Det har blivit alltför farligt att vara aktiv i det civila samhället i Hongkong.