Många motioner från Stockholm vann stöd

Seko Stockholms kongressombud

Andra omgången av Sekos kongress arrangerades 12–13 oktober. Flera av motionerna från Seko Stockholm antogs. Både Åsa Einerstam och Viktor Risling, delegationsledare från Stockholm, är nöjda.

– Ja, det blev nästan full pott, säger Viktor Risling.

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

I flera fall hade förbundsstyrelsen föreslagit att motionerna skulle besvaras, bland annat med motiveringen att förbunden redan verkade i den föreslagna riktningen. Men ombuden från Stockholm argumenterade för att motionerna borde antas. Det skulle innebära att förbundet enades kring tydliga krav. I flera fall ledde dessa diskussioner till att förbundsstyrelsen ändrade sig. Det handlade bland annat om kravet på en sjätte semestervecka, om att kollektivtrafiken ska drivas i egen regi, att järnvägen och järnvägsunderhållet ska skötas av staten och att arbetsmiljölagen bara ska utredas i ett läge när lagen inte riskeras att försämras.

– En annan framgång var att Seko ska driva att mammografi ska kunna göras på betald arbetstid, tillfogar Åsa Einerstam.

Viktor Risling var med i diskussionen om samtliga dessa frågor, med undantag av den om arbetsmiljölagen som Jenny Bengtsson från Stockholm fick sköta.

– Ibland menade förbundsstyrelsen att vissa frågor inte passar i kollektivavtal, som den om rätten till mammografi. Då förklarade vi att vi i stället krävde en lagstiftning på området. Då godkände förbundsstyrelsen kravet. Detta handlar om det klassiska valet. Ibland passar det att driva krav förhandlingsvägen. I andra fall att försöka påverka lagstiftningen genom facklig-politisk samverkan.

En fråga som vållade en särskilt stor debatt handlade om järnvägen och järnvägsunderhållet. Frågan hamnade till sist i ett beredningsutskott och kompromissen blev som nämnts ovan att underhållet av järnvägen ska skötas i statlig regi.

– En del fruktar att det även inom statens ram skulle kunna bli en fortsatt konkurrensutsatt verksamhet. Men jag är inte så rädd för det. Det skulle innebära att olika statligt ägda bolag skulle konkurrera med varandra. Jag tror inte att den utvecklingen är så trolig, säger Viktor Risling.

Åsa Einerstam deltog bland annat i debatten om en sjätte semestervecka.

– Den frågan har länge legat mig varmt om hjärtat. I dag har flera yrkesgrupper en avtalad rätt till sex semesterveckor, men det borde verkligen gälla alla. Inte minst handlar det om att Sekos medlemmar ska få rätt till en längre semester.

På en punkt blev emellertid Viktor Risling besviken över beslutet. Det handlade om att kongressen avslog förslaget om att förbundet ska driva kravet på att det ska byggas fler hyresrätter.

– Ja, där kunde vi har gått längre, säger Viktor Risling.

Både Åsa Einerstam och Viktor Risling tycker att det var en bra kvalitet på diskussionerna.

– Verkligen, det var spänstiga och lärorika debatter, säger Åsa Einerstam.

Viktor Risling instämmer:

– Även när det fanns olika meningar fanns en stark gemenskap i förbundet.

Totalt hade Seko Stockholm åtta ombud vid kongressen, men Åsa Einerstam och Viktor Risling var delegationsledare. Även denna del av kongressen genomfördes digitalt, men ombuden samlades vid olika digitala hubbar.

Bakgrund. Utdrag ur motion om järnvägsunderhållet.

Utdrag från Seko Stockholms omdiskuterade motion I10 om att förstatliga järnvägen och järnvägsunderhållet:

”Konkurrensutsättningen av järnvägen och kollektivtrafiken har lett till att servicen kraftigt försämras på svensk järnväg, resenärerna litar inte längre på att trafiken skall gå i tid. Vid trafikstörningar och trafikhändelser uppstår friktion mellan de olika aktörerna när alla vill att just deras tåg skall gå i tid. Detta har även lett till att säkerheten blivit mindre prioriterad eftersom vinsten alltid ska gå först. Personal mår sämre och arbetsplatsolyckorna ökar. Vi lever under ständig stress på grund av den dålig personaltätheten.

Underhållet är också under all kritik eftersom ingen vet vem som skall göra vad då det finns allt för många leverantörer. Trots ett vallöfte från Socialdemokraterna har fortfarande inte järnvägsunderhållet blivit förstatligat och istället så har flera varsel kommit i en bransch som sägs vara prioriterad. Detta leder så klart till att personalen mår dåligt.

Vi ser att den enda vägen framåt är ett förstatligande av järnvägen och då inte i ett statligt företag utan i två statliga verk, ett för trafiken och ett för underhållet. Detta skulle ha flera positiva effekter för både resenärer och personal. […]

Samverkan mellan dessa två myndigheter kommer bli betydligt lättare än dagens situation med ett stort antal aktörer. En myndighet har även möjlighet att ha ett lager med reservdelar vilket leder till bättre fordonsunderhåll när man inte behöver beställa saker från Kina.
Självklart skall de privata företag som staten köper in i det statliga verket även ta med sig personalen och gällande villkor.”

Beslutet vid Sekos kongress blev ”Att Seko verkar för att samla banor och banunderhåll, fordonsunderhåll samt trafik under statlig regi.”

Andra läser

Nyheter

Fler anställda behövs när gasläckor tätas

– Företaget Gasnätet Stockholm AB kommer att nyanställa. För närvarande är flera tjänster vakanta. En orsak är de höga elpriserna. Det har gjort det mer lönsamt att ta vara på gasen, säger Martin Svensson, fackligt kontaktombud för Seko vid företaget.

Krönika

Alexander Petersson: Fler borde läsa Marx och Wigforss

Jag fick frågan från några unga SSUare i Västerort i Stockholm om jag kunde komma förbi deras studiedag. Jag har själv varit aktiv i det socialdemokratiska ungdomsförbundet SSU i många år, just i Västerort.