Mer våld inom SiS

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

– Det har skett en tydlig ökning av våld mot anställda inom SiS. Trenden är oroande, säger Frida Strandberg Landin, som sitter i styrelsen för Seko SiS och arbetar vid ungdomshemmet Långanäs utanför Eksjö.

Frida Strandberg Landin berättar att det ofta är stor omsättning på personalen inom SiS. En orsak till det är att många anställda upplever otrygghet. Den stora omsättningen innebär i sin tur att det kan vara svårt att hitta utbildad och kompetent personal.
– Många tycker att de utsätter sig för stora riskmiljöer till en låg lön. Men verksamheten blir lidande av omsättningen. Det är ett oerhört komplext arbete där det är viktigt med kontinuitet. Det handlar om tvångsvård där klienterna inte är där av fri vilja. Samtidigt är det avgörande att försöka motivera klienterna är komma ur drogmissbruk och bort från kriminalitet.

Uttalande:
Vi behöver en dräglig arbetsmiljö

På ungdomshemmet Långanäs, där Frida Strandberg Landin arbetar, finns drygt 30 klienter mellan 12 och 21 år. Personalen består av omkring 250 anställda, däribland behandlingsassistenter, sjuksköterskor, administratörer, psykologer etc. Ett 70-tal är medlemmar i Seko.
– Själv har jag arbetat på Långanäs i snart 10 år. Det är väldigt omväxlande. Ingen dag är den andra lik. Det som skapar motivation är när det går bra för klienterna. Det gäller att så ett frö, att få dem att förstå att livet kan se annorlunda ut och att det finns utvägar. Men för att öka tryggheten behövs mer satsningar på personal, framför allt är det viktigt att få bort ensamarbetet.

Frida Strandberg Landin sitter inte bara i styrelsen för Seko SiS utan har också flera andra fackliga uppdrag. Hon är bland annat medlemsansvarig, sekreterare, kommunikationsansvarig, ungdomsansvarig och projektansvarig.

Fakta. Ny rapport från Seko visar på ökat våld mot personal inom SiS

En ny rapport från Seko visar att hot och våld mot personal inom SiS blivit vanligare. Av rapporten framgår följande:
Av Sekos medlemmar inom SiS uppger 65 procent att det förekommer hot på arbetsplatsen dagligen eller någon gång i veckan.
Vidare uppger 41 procent att det förekommer våld på arbetsplatsen dagligen eller någon gång i veckan.
Totalt uppger 60 procent att de själva har blivit utsatta för våld.
38 procent uppger att de har blivit utsatta för våld det senaste halvåret.

Läs mer i Sekos rapport En myndighet i förfall – En rapport om läget inom Statens institutionsstyrelser

Text & foto: Mats Wingborg

Andra läser

MTR Mälartåg
Nyheter

MTR Mälartåg tar över Mälardalstrafiken

I december 2020 vann MTR Mälartåg uppdraget att köra Mälartågstrafik och ansvara för fordons- och depåunderhåll. SJ och Arriva som bägge deltog i upphandlingen överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm. För att resenärer inte ska bli drabbade av den juridiska processen som pågår har Mälardalstrafik genomfört en direktupphandling med MTR Nordic för nuvarande tåglinjer. Det nya avtalet gäller under två år, men med en möjlighet att förlänga avtalet under ytterligare två år.

Hamnarbetarna inom HKCTU håller ett strejkmöte i april 2013
Utrikes

Den fackliga rörelsen i Hongkong tvingas att upphöra med sin verksamhet

Den dominerande fackliga organisationen i Hongkong, HKCTU, lägger ner sin kamp. Det formella beslutet om att avveckla organisationen togs den 3 oktober. Orsaken är den snabbt eskalerande repressionen riktad mot organisationen. Det är emellertid inte bara HKCTU som slutat med sina aktiviteter, utan även flera andra folkrörelser. Det har blivit alltför farligt att vara aktiv i det civila samhället i Hongkong.