Nya turer om järnvägsunderhållet

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Utredningen om underhållet förlängs och får delvis ny inriktning. Men Sekos företrädare inom Infranord, Håkan Englund, är orolig och påminner om vad regeringen lovat.

Efter hårt kritik från bland annat Seko om brister i underhållet av järnvägen beslöt regeringen sommaren 2018 att utreda frågan. Utredningen fick i uppdrag att undersöka om det basunderhåll som sköts av Infranord AB för Trafikverkets räkning kan föras över till Trafikverket. Utredare blev Erland Olauson, tidigare chefsjurist och avtalssekreterare vid LO. Nu har regeringen beslutat om ett tilläggsdirektiv till utredningen. Utredningstiden har också förlängts till årsskiftet.

Håkan Englund, ordförande Banklubben i Stockholm

Håkan Englund, ordförande för Banklubben i Stockholm och företrädare för Seko Förhandlingsorganisation Infranord, menar att det visserligen finns vissa positiva formuleringar i tilläggsdirektivet, men att de nya skrivningarna på det hela taget är oroande. En formulering som han är särskilt kritisk till är att utredaren ska ”analysera behovet av långsiktiga marknadsförutsättningar avseende basunderhåll för aktörer verksamma på marknaden”.
– Regeringen behöver bli påmind om sitt vallöfte om att Trafikverket ska ”upphöra” att handla upp underhåll som berör den dagliga driften. För att lyckas med det lovade regeringen att kontrakten med privata entreprenörer ska löpa ut för att därefter låta Trafikverket själva utföra järnvägsunderhållet. Formuleringen i direktivet öppnar för att ge privata aktörer fortsatt utrymme.

En annan formulering i tilläggsdirektivet som Håkan Englund har reagerat på är att ”utredaren skall lämna förslag på funktioner, olika volymer och ändamålsenlig geografisk spridning” av underhållet.
– Texten är möjlig att tolka som att bara delar av det basunderhåll som utförs av Infranord som ska föras över till Trafikverket, medan andra orters underhåll ska fortsätta att bedrivas i privat regi.
Det samlade intrycket är att regeringen alltmer börjar tveka när det gäller om ett framtida förstatliganden kommer att omfatta mer än Infranords basentreprenader. Exakt vad regeringen tänker är dock oklart och kommer först bli klart när utredningen har kommit och när regeringen lägger en proposition.

Regeringen samverkar med Liberalerna och Centern och det kanske är dessa partier som har krävt ett tilläggsdirektiv. Första Linjen har sökt företrädare från Näringsdepartementet för en kommentar. Ett skriftligt svar har kommit från infrastrukturminister Thomas Eneroths pressekreterare Karin Boman Röding. Hon skriver att järnvägsunderhållet ”inte är en punkt i januariavtalet”. På en följdfråga från Första Linjen om överläggningarna med Liberalerna och Centern bara kan handla om de frågor som tas upp i januariavtalet svarar hon så här: ”Regeringen för naturligtvis löpande samtal med L och C. Men dess innehåll har vi inte för vana att kommunicera externt. Jag kan dock konstatera att denna fråga inte är en del av januariavtalet.”

För att sammanfatta regeringens kommentar: Man vill varken bekräfta eller dementera att tilläggsdirektivet kommit till efter samtal med L och C.
Håkan Englund konstaterar till sist att avregleringen av järnvägsunderhållet har lett till ett kortsiktigt vinsttänkande som skadat samhällets ekonomi.
– Det är hög tid att experimentet läggs på historiens skräphög. Vi förväntar oss att landets statsminister genomför vallöftet med kraft. Vi kommer inte ge efter utan ständigt påminna om vad regeringen lovat.

Foto: José Figuerua

Andra läser

MTR Mälartåg
Nyheter

MTR Mälartåg tar över Mälardalstrafiken

I december 2020 vann MTR Mälartåg uppdraget att köra Mälartågstrafik och ansvara för fordons- och depåunderhåll. SJ och Arriva som bägge deltog i upphandlingen överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm. För att resenärer inte ska bli drabbade av den juridiska processen som pågår har Mälardalstrafik genomfört en direktupphandling med MTR Nordic för nuvarande tåglinjer. Det nya avtalet gäller under två år, men med en möjlighet att förlänga avtalet under ytterligare två år.

Hamnarbetarna inom HKCTU håller ett strejkmöte i april 2013
Utrikes

Den fackliga rörelsen i Hongkong tvingas att upphöra med sin verksamhet

Den dominerande fackliga organisationen i Hongkong, HKCTU, lägger ner sin kamp. Det formella beslutet om att avveckla organisationen togs den 3 oktober. Orsaken är den snabbt eskalerande repressionen riktad mot organisationen. Det är emellertid inte bara HKCTU som slutat med sina aktiviteter, utan även flera andra folkrörelser. Det har blivit alltför farligt att vara aktiv i det civila samhället i Hongkong.