Pendelklubben kräver svar om jäv

Posted · 1 Comment

I ett öppet brev till Henrik Dahlin, VD för MTR Pendel, ställer Sekos Pendelklubb frågor om upphandling av städningen. Bakgrunden är att MTR den 1 maj 2018 tog över städningen i egen regi. Uppdraget att bygga upp städorganisationen gick till Magnus Freland, som äger konsultföretaget Visera. När Freland för sju månader sedan tillträdde som MTR:s städchef reagerade Seko på att han köpte tjänster av sitt eget bolag Visera. När Seko-tidningen skrev om frågan blev svaret från MTR att Freland inte själv fick attestera räkningarna.

Magnus Freland

Nu vill Pendelklubben ha svar på hur mycket MTR Pendel har betalt till Frelands bolag de två senaste åren. Frelands företag Visera har även anlitats för ”nollstädning” (en första grundstädning) på stationerna. Visera anlitade i sin tur utomstående städbolag att utföra detta (och tog provision på affären). Pendelklubben vill också ha svar på hur mycket Visera fått betalat från städbolagen som varit underleverantörer åt företaget.