Personalen alltmer pressad på Trafikverket

– Situationen för personalen är pressad. Nu erkänns det för första gången också av arbetsgivaren, säger Charlotte Olsson, ordförande i Sekos nationella klubb inom Trafikverket.

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Charlotte Olsson berättar att situationen för personalen länge varit särskilt ansträngd i Stockholm, Malmö och Göteborg men att problemen nu spridit sig också till övriga trafikledningscentraler i landet. 

– Trafikverket har haft svårt att klara bemanningen utan ett omfattande övertidsuttag. Personalomsättningen har ökat. Det har lett till personalbrist, något som i sin tur gjort att det blivit svårare att fylla bemanningsplanen med fler ändringar i schemat som följd. Det handlar om beordrad övertid, nekade ledighetsansökningar, att arbetsgivaren betalar personal för att flytta semestern och tidsförskjutning, det vill säga att anställda frivilligt förskjuter sina pass.

Som trafikledare ansvarar du för att planera den dagliga driften i tågtrafiken. Genom avancerad teknik sköts spåren och signalerna samtidigt som kontakt hålls med de som på olika sätt arbetar ute i spåren. Charlotte Olsson pekar på tre orsaker till att många trafikledare lämnar eller funderar på att lämna sina jobb. 

– Dels är det hög stress, dels är det mycket skiftarbete och dels arbetets inverkar på fritiden. En fritid som blir svårplanerad med nekade ledighetsansökningar och en överhängande risk att bli beordrad på ledig dag. Det kan bli en ond cirkel. När personalomsättningen är hög ökar pressen ännu mer för dem som blir kvar, vilket kan leda till att ännu fler vill sluta. Även lönenivån spelar självklart också in, ingen som lämnar byter till ett jobb med lägre lön.

Hur stressig en arbetsdag är beror samtidigt på vad som händer i trafiken. 

– De dagar som allt flyter på kan vara relativt lugna. Men de dagar då det händer blir stresspåslaget stort. Erfarenheten är att nyanställda ofta har svårare att klara den stressen än de som har flera år i yrket.

Jobbet som trafikledare är på många sätt speciellt. De som blir antagna får en lång intern utbildning. Först vid Trafikverkets skola i Ängelholm. Sedan får de öva i skarpt läge med handledare innan de blir färdiga trafikledare, förutsatt att de klarat testerna längs vägen.

– Säkerheten är stor. Även de fast anställda får återkommande genomföra olika tester. Jobbet är säkerhetsklassat och Transportstyrelsen ställer stora krav på vad som ska krävas för att få utföra det, inte minst på hälsan. Kunskaperna är också en färskvara. De tappar också sin behörighet snabbt om de inte har varit i tjänst. Detta gör att Trafikverket inte kan ta in timvikarier. Vi är beroende av den personal som är utbildad och har en giltig behörighet.

I trafikledarnas arbete ingår också att handleda aspiranter. Om många av dessa lämnar yrket strax efter att de är färdigutbildade ökar frustrationen. 

– I värsta fallet kan uppdraget att vara handledare uppfattas som meningslöst.

Sekoklubben inom Trafikverket är starkt engagerad i frågan om att få en bättre situation för personalen. 

– Viktigast av allt är att få personalen att känna sig uppskattade och stanna kvar. En annan sak är att Trafikverket behöver vara mer noggranna vid rekryteringen. Urvalsprocessen behöver bli mer pricksäker att hitta sökanden som troligen kommer att bli kvar. Bland annat är det avgörande att ge en realistisk bild av vad jobbet innebär. Med en förbättrad rekrytering skulle bemanningssituationen kunna förbättras, vilket i sin tur skulle förbättra arbetssituation och minska pressen. 

Vidare understryker Charlotte Olsson att den individuella lönesättningen ofta skapar en upplevelse av orättvisa. 

– Bland annat premieras medarbetare som jobbar mycket övertid utöver skyldighetstiden och extrauppgifter, och inte att man gör det jobb man är anställd för att utföra.

Som nämns tidigare har beordrad övertid, flyttning av semester och tidsförskjutning av schemat blivit vanligare. Charlotte Olsson betonar samtidigt att personalen är väldigt lojal. 

– Det är en stark gemensam moral. Alla vill anstränga sig till det yttersta för att tågen ska fram i tid. De anställda anstränger sig också för att ge hjälp åt varandra. Ibland så till den grad att de slår knut på sig själva. Många gånger slår man ihop trafikledarnas övervakningsområden vid sjukskrivningar. Då blir det svårare för trafikledarna att hinna med och hantera de störningar som uppstår. Trafikledaren kan bara ta ett samtal åt gången.

Det som är positivt är att ledningen nu börjat kännas vid att personalläget på trafikledningscentralerna är problematisk.

– I elfte timmen. Men det är ändå positivt. När det råder samsyn om bristerna ökar möjligheten att komma överens om ändringar. Även inom ledningen för myndigheten är man numera allvarligt bekymrad.

Systemet med individuell lönesättning bidrar också till en upplevelse av att en orättvis lönesättning av medarbetare premierar. Bland annat är det oroande om att jobba mycket övertid utöver den så kallade skyldighetstiden på 200 timmar premieras. 

Text: Mats Wingborg
Foto: Bombardier transportation

Andra läser

Argentina

Argentina: Från tragedi till något ännu värre 

José Figueroa är fotograf och tar bilder för Första Linjen. Han är uppvuxen i Córdoba i Argentina och kan mycket om argentinsk politik.
I början av året reste han tillbaka till sin hemstad. Samtalen med släkt och vänner handlade ofta om presidenten Javier Milei.

Postnord

Ny storklubb inom posten 

Den 18 mars kommer den nya storklubben Seko Posten Stockholm/Uppland att ha sitt första årsmöte. Den kommer att bestå av en sammanslagning av de sex tidigare klubbarna Stockholm syd/centrum, Stockholm norr, Uppland samt terminklubbarna i Årsta, Rosersberg och Utrikes (Arlanda). Den nya klubben kommer att få omkring 2 000 medlemmar.