Postnord: Brist på arbetskraft, ökad stress och svårt att bedriva fackligt arbete

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Inom Postnord har sjukfrånvaron ökat dramatiskt under coronakrisen. Periodvis har upp mot 40 procent av de anställda varit sjukskrivna på vissa brevbärarkontor.

– Det har skapat ett väldigt pressat läge för dem som jobbar, säger Linda Edholm, ordförande i Postklubb Stockholm norr.

Det finns dubbla orsaker till att trycket ökat på de anställda inom posten. Det ena är sjukfrånvaron. Alla med symptom kopplade till corona uppmanas att stanna hemma. Det har gett utslag.

– Sjukfrånvaron har slagit särskilt mot några mindre kontor, som i Kista och Bromma. Även om antalet sjuka där inte är jättehögt blir andelen sjuka väldigt hög, säger Linda Edholm, ordförande i Seko-klubben.

Den andra orsaken till de ökade trycket är att många människor undviker att besöka butiker och istället handlar över nätet. Det har drastiskt ökad hanteringen av paket inom posten.

– På kort sikt har behovet av personal ökat. Belastningen på dem som arbetar har blivit mycket hårdare än vanligt.

Många av Seko-medlemmarna inom posten jobbar som brevbärare och delar ut post och paket.

– Det accepteras inte att de snörvlar och hostar, då tittar folk snett på dem. Även om det inte beror på coronan utan på pollenallergi.

Ett problem är också att många arbetsplatser numera är helt stängda och inte tillåter några besökare. Då kommer inte brevbärarna in med post och paket.

– Där har vi fått hitta nya lösningar. Som att posten lämnas utanför arbetsplatsen.

Även de 20 postkontor och den paketterminal där Seko-klubben har medlemmar har blivit mer slutna. Det har försvårat det fackliga arbetet.

– Mötena ligger nere. Vi kan inte heller längre träffa varandra utan håller kontakt digitalt. Det fungerar, men har gjort det fackliga arbetet svårare. Särskilt komplicerat är det att hålla kontakten med de arbetsplatser där vi inte har något ombud.

På olika sätt har Seko-klubben engagerat sig i skyddsarbetet mot coronasmittan, bland annat genom att skicka ut flaskor med handsprit till arbetsplatserna. Annat arbete sker i samverkan med arbetsgivaren. Lennart Karlsson, som är Sekos skyddsombud, tycker att arbetsgivaren på det hela taget skött skyddsarbetet på ett bra sätt.

– Men för cheferna har det varit en svår balansgång. Å ena sidan kravet från Folkhälsomyndigheten att skicka hem anställda med symptom. Å andra sidan har det rått brist på arbetskraft och inget arbete kan utföras hemifrån. På det stora hela har dock arbetsgivarna klarat detta. Men i enstaka fall har anställda pressats att fortsätta arbeta trots att det borde ha varit sjukskrivna.

En svårighet, som Lennart Karlsson pekar på, är hur brevbärarna ska undvika kundkontakt i samband med hemleveranser.

– Ett initiativ har varit att förändra kvittensförfarandet. Den brevbärare som lämnar ett paket har själv kunnat kvittera det utan att kunden har behövt skriva under. Därigenom har en del av de direkta kontakterna kunnat undvikas.

Sedan menar Lennart Karlsson att det är ett problem att allt arbetsmiljöarbete för tillfället är inriktat på coronan och att andra frågor kommer i skymundan.

– Det handlar bland annat om att förhindra att brevbärare snubblar och ramlar och om tunga lyft. Idag ska en brevbärare kunna leverera paket som väger upp till 35 kilo direkt till dörren, även i flerfamiljshus utan hissar.

Text: Mats Wingborg
Foto: José Figueroa

Andra läser

MTR Mälartåg
Nyheter

MTR Mälartåg tar över Mälardalstrafiken

I december 2020 vann MTR Mälartåg uppdraget att köra Mälartågstrafik och ansvara för fordons- och depåunderhåll. SJ och Arriva som bägge deltog i upphandlingen överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm. För att resenärer inte ska bli drabbade av den juridiska processen som pågår har Mälardalstrafik genomfört en direktupphandling med MTR Nordic för nuvarande tåglinjer. Det nya avtalet gäller under två år, men med en möjlighet att förlänga avtalet under ytterligare två år.

Hamnarbetarna inom HKCTU håller ett strejkmöte i april 2013
Utrikes

Den fackliga rörelsen i Hongkong tvingas att upphöra med sin verksamhet

Den dominerande fackliga organisationen i Hongkong, HKCTU, lägger ner sin kamp. Det formella beslutet om att avveckla organisationen togs den 3 oktober. Orsaken är den snabbt eskalerande repressionen riktad mot organisationen. Det är emellertid inte bara HKCTU som slutat med sina aktiviteter, utan även flera andra folkrörelser. Det har blivit alltför farligt att vara aktiv i det civila samhället i Hongkong.