Rapport från höstens klubbkonferens

Ordföranden Karin Åkersten öppnade höstens klubbkonferens. Hon var glad över den stora uppslutningen och hoppades på livliga diskussioner under dagen. Debatt skulle det också bli, men inte främst kring traditionellt fackliga frågor.

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Klubbkonferensen fattade en rad beslut. Däribland om en aktivitetsplan för 2024. Till de prioriterade områdena i planen hör att rekrytera fler medlemmar, behålla fler medlemmar och att stärka de förtroendevalda samt Seko som förbund. Alla dessa frågor har också prioriterats av förbundet.

Därutöver fattade klubbkonferensen beslut om prioriteringar för regionen. Fem punkter lyftes särskilt fram:

  • Fackliga politisk samverkan.
  • Ungdom.
  • Bistå förbundet i upprätthållandet av lokalorganisationen.
  • Samverka med LO-distrikt och LO-facken i kommunerna.
  • Studier.
  • EU-valet.

Därefter fattade klubbkonferensen ett preliminärt beslut om budget (den ska också godkännas av förbundet).

Ett annat viktigt beslut var att årsmötet ska hållas den 8 april 2024 och att nästa höstmöte ska arrangeras den 20 november 2024. Styrelsen ska besluta om datum för motionsstopp och nomineringsstopp.

Klubbkonferensen antog också två uttalanden (se nedan). Ett om Sekos organisationsutredning med krav på en ordentlig remissrunda inom förbundet. Uttalandet hade formulerats av Johnny Naderus. I ett inlägg förklarade han att organisationsutredningen, när den är klar, måste upp på bordet och diskuteras ordentligt på alla nivåer inom förbundet.

Det andra uttalandet handlade om konflikten Israel-Palestina. Det uttalandet skapade den i särklass längsta diskussionen under klubbmötet. Varenda formulering stöttes och blöttes. När uttalandet till sist var antaget konstaterade Alexander Petersson, som tagit initiativet till utspelet, att det ”måste vara det mest förankrade uttalande någonsin som antagits av Seko Stockholm”.

Under klubbkonferensen hölls också flera föredragningar. Redaktör Mats Wingborg berättade om arbetet med Första Linjen och tackade särskilt Charlotte Rinaldo för arbetet med en rad artiklar om villkoren för postanställda. Markus Pettersson, som arbetar med facklig-politisk samverkan för Socialdemokraterna, talade om det politiska läget. Johan Danielsson (bilden), för närvarande anställd vid LO, men S-kandidat till EU-parlamentet, lyfte frågan om arbetslivskriminalitet och Kristoffer Hernbäck berättade om LO-distriktets arbete.

Klubbkonferensen uttalade också unisont ett stöd till IF Metalls kamp för kollektivavtal med Tesla.

Klubbmötet avslutades av Karin Åkersten, som tackade för engagemanget bland deltagarna.

Text & foto: Mats Wingborg

Uttalande. Sekos organisationsutredning.

Seko Stockholms höstmöte 2023 är självklart medveten om den pågående organisationsutredning som förbundsledningen leder.

Vår enkla åsikt är att förslaget från utredningen sänds ut till en bred och transparant remitteringsrunda bland alla delar av förbundets nivåer. Med det sagt menar vi självklart såväl Klubbar, Regioner, Förhandlingsorganisationer samt Branschorganisationer.

Vi förväntar oss att förbundsledningen beslutar att denna remitteringstid möjliggör att samtliga organisationsnivåer bereds tid att genomföra medlemsmöten för att behandla förslaget till ny och effektiv organisation för Seko, på detta sätt kan fler förtroendevalda och medlemmar bli delaktiga och formulera hur Seko framöver kan tillvarata medlemmarnas behov och än mer få en aktiv fungerande demokratisk organisation.

Antaget på Seko Stockholms klubbkonferensen den 15/11, 2023.

Uttalande. Situationen i Israel och Palestina.

Sedan den 8 oktober i år har Gazas befolkning utsatts för ett urskillningslöst bombardemang av den israeliska krigsmakten efter den vedervärdiga terrorattack som terrororganisationen Hamas utsatte Israel för den 7 oktober. Brutaliteten i Hamas terrordåd mot israeliska civila, där även 239 gisslan uppges ha tagits till fånga av Hamas, fördöms av Seko Stockholms höstklubbkonferens. Men det dådet får inte rättfärdiga den brutalitet som Israel nu svarar med mot den palestinska civilbefolkningen i Gaza. Israel attackerar inte bara Hamas-mål, utan också civila byggnader så som sjukhus, FN-byggnader, skolor, ambulanser och även en kyrka har träffats. FN uppger att 100 av deras medarbetare dödats i Israels attacker. I hela Gaza beräknas nu efter 40 dagars krig 11 200 palestinier ha dödats i israeliska attacker. Av dessa är 4 600 dödsoffer barn, uppger Gazas hälsomyndighet. Många fler är skadade. Läkare rapporterar nu att man opererar skadade utan bedövning, som blivit en ransoneringsvara. WHO beskriver centralsjukhuset Al-Shifa i Gaza som en begravningsplats eftersom det slutat fungera som sjukhus sedan bränslet för att driva sjukhuset tagit slut. Under helgen den 11–12 november togs 39 nyfödda barn ut ur sina kuvöser eftersom bränslet tagit slut, två barn har kort inpå därefter dött. FN:s generalsekreterare Antonio Guterrez har beskrivit Gaza som en barnkyrkogård.

Seko Stockholm ser med bestörtning på det som nu händer i Gaza. Våldet måste omedelbart upphöra, från båda parter. 

Vi kräver:
* Omedelbar vapenvila.
* Att alla israeliska gisslan släpps.
* Att fredsförhandlingarna omedelbart återupptas, med målet om tvåstatslösning.
* Att Israels olagliga ockupation av Palestina omedelbart upphör.
* Att den svenska regeringen omedelbart återupptar och ökar biståndet till Palestina.
* Att UD hjälper alla svenskar som är fast i Gaza att lämna.

Antaget på Seko Stockholms klubbkonferensen den 15/11, 2023.

Andra läser

Debatt

Upphandlad trafik är en återvändsgränd

Frågan om egen regi i kollektivtrafiken är för viktig för att slarvas bort. Nu krävs krafttag för att få till den kursändring som den genomprivatiserade trafiken i Region Stockholm behöver, menar Vänsterpartiet.