Sammanslagningen av Tele 2 och ComHem har lett till varsel

Dela artikeln

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Nick Fortgens, ordförande klubb Seko ComHem.

Tele 2 har varslat 170 anställda om uppsägning, flera är medlemmar i Seko. Uppsägningarna är en del av sammanslagningen av Tele 2 och ComHem. Företaget har motiverat neddragningarna med att automatisering kommer minska behovet av tekniker. Ett annat argument är att sammanslagningen av företagen lett till att det idag finns teknisk kompetens som överlappar varandra. Flera av teknikerna tillhör just Seko. Många av de uppsagda har arbetat länge i företaget.

Louise Ekman, kommunikationschef på Tele 2

Till Seko-tidningen säger Nick Fortgens, ordförande i klubben, att uppsägningarna är tråkiga men inte överraskande.
– När två bolag slåss samman blir det ofta en effekt att personal sägs upp.
Sammanslagningen av de två företagen påbörjades redan under slutet av 2018. I realiteten går ComHem upp i Tele 2. Louise Ekman, kommunikationschef på Tele 2, säger att det för närvarande inte finns planer på att genomföra ytterligare uppsägningar.

Foto: Tele 2, Karin Lindgren Strömbäck/Sekotidningen

Andra läser

MTR Mälartåg
Nyheter

MTR Mälartåg tar över Mälardalstrafiken

I december 2020 vann MTR Mälartåg uppdraget att köra Mälartågstrafik och ansvara för fordons- och depåunderhåll. SJ och Arriva som bägge deltog i upphandlingen överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm. För att resenärer inte ska bli drabbade av den juridiska processen som pågår har Mälardalstrafik genomfört en direktupphandling med MTR Nordic för nuvarande tåglinjer. Det nya avtalet gäller under två år, men med en möjlighet att förlänga avtalet under ytterligare två år.

Hamnarbetarna inom HKCTU håller ett strejkmöte i april 2013
Utrikes

Den fackliga rörelsen i Hongkong tvingas att upphöra med sin verksamhet

Den dominerande fackliga organisationen i Hongkong, HKCTU, lägger ner sin kamp. Det formella beslutet om att avveckla organisationen togs den 3 oktober. Orsaken är den snabbt eskalerande repressionen riktad mot organisationen. Det är emellertid inte bara HKCTU som slutat med sina aktiviteter, utan även flera andra folkrörelser. Det har blivit alltför farligt att vara aktiv i det civila samhället i Hongkong.